10. november 2022

Lønmodtagere får ret til 5 omsorgsdage årligt

Som et led i implementeringen af orlovsdirektivet, er der vedtaget en lov om 5 omsorgsdage årligt til alle lønmodtagere, såvel privat som offentligt ansatte. Selvstændige og freelancere er ikke omfattet af bestemmelsen.

Omsorgsdagene kan bruges i situationer, hvor der er behov for at støtte en nærtstående i en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Med nærtstående skal forstås børn, forældre, ægtefælle/ partner eller anden person i din husstand.

Da betingelsen for brug af omsorgsdagene er behovet for væsentlig omsorg eller støtte til en nærtstående, kan din arbejdsgiver anmode om dokumentation fra lægen. Dokumentationen kan fx være indkaldelse til en bestemt behandling eller udredning, og du skal selv betale for dokumentationen.

Der er ikke nogen varslingsregler i forbindelse med brug af omsorgsdagene, men det er vores anbefaling, at varslingen sker så snart det er muligt. Benyttelse af omsorgsdagene må i øvrigt ikke give anledning til forringelser af ansættelsesvilkår, eller nogen anden form for forskelsbehandling.

Omsorgsdagene kan bruges samlet eller enkeltvist, men de kan ikke overføres fra et kalenderår til et andet. Derudover er det også en mulighed at anmode om ændrede arbejdstider eller mønstre i en nærmere afgrænset periode, hvis det giver bedre mening. Sidstnævnte er dog ikke en ret, hvorfor en arbejdsgiver kan afvise anmodningen, hvis det ikke passer ind i driften. Du har krav på en begrundelse, hvis din anmodning afvises.

Det er vigtigt at understrege, at omsorgsdagene er ulønnede, og det er derfor alene en ret til fravær. Ikke desto mindre er det en ret, som kan gøre en stor forskel for mange familier, der står i svære situationer.

I perioden fra d. 2. august 2022 til d. 31. december 2022 er der ret til 2 omsorgsdage, men fra d. 1. januar 2023 og frem er der ret til 5 omsorgsdage årligt.

Edit page