10. november 2020

Lønkompensation til hjemsendte medarbejdere i syv nordjyske kommuner

/files/assets/news/corona-1-credits.jpg

Her kan du læse om den nye model for lønkompensation, der gælder i de syv nordjyske kommuner, som er ramt på grund af corona. Husk endelig, at I kan bruge KS, hvis der er noget, I er i tvivl om.

Som følge af den ekstraordinære smittesituation i syv nordjyske kommuner er regeringen den 7. november blevet enige med arbejdsmarkedets parter om en ny model for lønkompensation. Hensigten med aftalen er at undgå afskedigelser af medarbejdere i virksomheder, som berøres af myndighedernes kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænserne.
Aftalen indfører en lokal lønkompensationsordning, som giver virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner adgang til at søge lønkompensation for ansatte, som ikke kan arbejde som følge af de lokale restriktioner i de pågældende kommuner. Kompensationen er baseret på en tilpasning af den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder, en lokal genoplivning af den hidtidige generelle lønkompensationsordning og som noget nyt, en kompensationsordning for virksomheder med medarbejdere, som pendler på tværs af kommunegrænserne.
Adgangen til at søge lønkompensation gælder fra den 6. november og omfatter medarbejdere ansat før denne dato. Ordningen giver virksomhederne dækning for 75% af de samlede lønudgifter til funktionærer og 90 % af lønudgifterne til ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. pr. ansat. Ordningen gælder indtil videre til og med 3. december.
Ordningen gælder for medarbejdere, som hjemsendes på grund af restriktionerne, under følgende betingelser:   • Du får fuld løn • Du må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen • Der må ikke ske afskedigelser i virksomheden efter 6. november • Virksomheden skal hjemsende mindst 30 % af medarbejderne eller mindst 50 medarbejderne. 
For virksomheder med medarbejdere, som pendler gælder de samme betingelser, dog er den maksimale kompensation hævet til 45.000 på baggrund af den særligt lokale udfordring med borgerens pendling ind og ud af kommunerne i forhold til deres arbejde.
Kontakt KS, hvis du har spørgsmål til lønkompensationsordningerne.   Erklæring om smidig arbejdstilrettelæggelse i de syv nordjyske kommuner De kommunale lønmodtagerorganisationer og arbejdsgivere er blevet enige om, at arbejdsgiverne kan anmode medarbejdere i de syv kommuner om at varetage opgaver i kritiske funktioner på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomstområder.    Arbejdsomlægningen skal så vidt muligt være frivillig, og man skal som medarbejder inddrages så tidligt som muligt. Arbejdsgiveren har ansvaret for den nødvendige oplæring og skal sikre, at der tages nødvendige hensyn til personer i øget risiko jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Kontakt KS, hvis du skal varetage andre arbejdsopgaver i forbindelse med kritiske funktioner.

Edit page