10. juni 2020

Lønkompensation fortsætter sommeren over

/files/assets/news/ethan-hu-credits.jpg

Trepartsaftale forlænger lønkompensationsordningen til og med den 29. august 2020.

Den 5. juni indgik arbejdsmarkedets parter og regeringen en ny trepartsaftale om at forlænge lønkompensation til danske virksomheder fra den 9. juli 2020 frem til og med den 29. august 2020. Efter denne dato skal lønkompensationsordningen erstattes af en midlertidig ordning om arbejdsfordeling.

Der er således tale om en udfasning af ordningen, der strækker sig hen over sommerferien. Parterne er dog enige om, at lønkompensationsordningen særskilt forlænges ud over den 29. august 2020 for virksomheder, som har fuldt lukket som følge af, at de ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent. For disse virksomheder ophører ordningen, når forbuddet ophæves.

Forlængelsen betyder, at lønkompensationsordningen strækker sig over industriferien, hvor mange virksomheder holder ferielukket. Der stilles i den forbindelse krav om, at medarbejdere, der er omfattet af ordningen, skal afholde 3 ugers ferie, hvis de har optjent tilstrækkelig ferie efter ferielovens regler. I denne periode kan der ikke opnås lønkompensation. Uanset om medarbejderen afholder 3 ugers ferie, fratrækkes der således altid 3 ugers lønkompensation. Medarbejderen har med den nye trepartsaftale pligt til at afholde 3 ugers ferie i det omfang, der er optjent tilstrækkeligt med feriedage efter ferielovens regler. Normalt vil hovedferien ellers skulle varsles med 3 måneders varsel, men den regel er fraveget.

Har du ikke optjent ferie efter Ferieloven kan du ikke pålægges at holde ferie uden løn.
De øvrige rammer for lønkompensationsordningen fastholdes uændret.

Edit page