2. oktober 2019

Lederen er nøglen til et godt socialt og organisatorisk arbejdsmiljø

/files/assets/news/lederudd.jpg

Ny, frivillig lederuddannelse skal klæde statslige ledere yderligere på til forebyggelse samt håndtering af organisatorisk og socialt arbejdsmiljø på deres arbejdspladser.

Hvis du føler glæde ved at gå på arbejde, har det en positiv betydning for dit helbred, trivsel, produktivitet og sygefravær. Derfor er et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø så vigtigt for vores trivsel på jobbet. Det skyldes de mange gevinster, der er, når medarbejderne trives i deres job.

Netop det har flere og flere arbejdspladser fået øjnene op for. Som led i overenskomstforhandlingerne i 2018 (OK18) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) blev det aftalt at udvikle en frivillig uddannelse i psykisk arbejdsmiljø målrettet ledere i staten. Målet er at styrke ledernes viden og give dem konkrete redskaber til at forebygge samt håndtere det psykiske arbejdsmiljø.

AC-organisationerne og andre fagforeninger er begyndt at arbejde med begrebet socialt og organisatorisk arbejdsmiljø for at understrege, at trivsel er mere omfattende end noget, der handler om den enkelte medarbejder. Det handler netop om, hvordan det sociale og organisatoriske håndteres på arbejdspladserne.
Ansvaret for et godt arbejdsmiljø ligger hos ledelsen. Derfor er det vigtigt, at lederne bliver klædt så godt på som muligt. Og det er derfor, at de faglige organisationer har valgt at medvirke til en god opstart på en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø.

KS-formand Per Lindegaard Hjorth bemærker, at i den store AC-undersøgelse for et par år siden om akademikernes arbejdsmiljø oplyste flere ledere, at de meget gerne ville kunne håndtere dårligt psykisk arbejdsmiljø – herunder stress hos medarbejderne – på en mere professionel måde. Men meldingen var, at de simpelthen mangler værktøj og viden om, hvordan de skal agere.

Et skridt i den rigtige retning
Vi ser, at KS medlemmer henvender sig ofte til KS, fordi der kan være problemer med de stadig voksende arbejdsmængder, målinger og omstruktureringer.  Arbejdsdagen er ofte fuld af uventede opgaver, bunker, der vokser, og der kan være problemer med at strukturere og planlægge. Og ofte er lederne også under pres og kan have svært ved at tage hånd om medarbejdernes udfordringer.

“Oprettelsen af den nye lederuddannelse er et godt eksempel på, hvad der opnås ved overenskomstforhandlinger. Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev de offentlige arbejdsgivere og arbejdstagere nemlig enige om at gøre noget for det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø. Resultatet ser vi nu i dag. Jeg glæder mig til at se resultaterne af den nye uddannelse”, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Derfor hilser KS den ny lederuddannelse velkommen og håber den er et skridt i den rigtige retning – og forhåbentlig vil den kunne være til inspiration for flere lederuddannelser inden for psykisk arbejdsmiljø – socialt og organisatorisk arbejdsmiljø på hele arbejdsmarkedet.

Den nye uddannelse kører over tre kursusdage fordelt over et halvt år, hvor lederne lærer konkrete redskaber, som de får mulighed for at anvende i praksis i deres egen organisation i den mellemliggende periode.

Edit page