29. april 2019

Kunstig intelligens skal blive bedre til dansk

/files/assets/news/franki-chamaki-682112-unsplash.jpg

Rapporten Dansk Sprogteknologi i Verdensklasse – fra sprogteknologiudvalget – er netop udkommet. Offentlige investeringer er nødvendige for at sikre udfordringen fra globale AI-virksomheder, lyder anbefalingen.​

Foto: Franki Chamaki

I begyndelsen af 2018 nedsatte Kulturministeren et sprogteknologisk udvalg under Dansk Sprognævn.

Udvalget har i løbet af 2018 inddraget mere end 120 offentlige og private institutioner og virksomheder i en række workshops og seminarer for at afdække behovet og afsøge mulighederne for at understøtte brugen af dansk i forbindelse med kunstig intelligens (AI).

Resultaterne præsenteres nu i rapporten Dansk Sprogteknologi i Verdensklasse.

Brug for offentlige investeringer

Meldingen fra alle sider er meget klar: Udvikling af chatrobotter, taleassistenter, tekstanalysesystemer, automatisk oversættelse med mere med høj sproglig kvalitet for dansk er en enorm udfordring for de globale og lokale AI-virksomheder.

De investeringer som skal til, er for høje, og det modvirker udviklingen af nye AI-produkter i et sundt og konkurrencedygtigt marked.

Der er derfor brug for offentlige investeringer i åbne sprogresurser og bedre værktøjer til dansk sprogforståelse (tale og tekst) for at det danske samfund kan få udbytte af den nye teknologi.

Samtidig bør der investeres mere i uddannelse og forskning i dansk sprogteknologi for at dansk også kan være med i fremtidens systemer.

Udvalget foreslår:

  • At der oprettes en organisation som har til opgave at koordinere indsatsen for dansk sprogteknologi

  • At der oprettes en dansk sprogbank som skal understøtte udviklingen og vedligeholdelse af danske produkter baseret på sprogteknologi og kunstig intelligens, bl.a. ved at gøre danske sprogresurser og sprogværktøjer frit tilgængelige, herunder en dansk termbank

  • At uddannelse i dansk sprogteknologi prioriteres

  • At forskning i dansk sprogteknologi styrkes.

”Sprogets betydning for udvikling af kunstig intelligens har i alt for lang tid været overset,” siger udvalgets formand Sabine Kirchmeier fra Dansk Sprognævn. ”Mange tror at data kun er tal, men faktum er at der ligger enorme mængder af viden om os og vores samfund gemt i danske tekster og optagelser af dansk tale. Men man skal knække sprogkoden for at forstå indholdet – og det kræver bedre dansk sprogteknologi og fri adgang til flere sproglige data.”

Rapporten kan læses her.

Edit page