2. juni 2021

KS vil have stoppet misbrug af vikaransættelser

/files/assets/news/hammer-credits.jpg

Cirka 200 akademikere er ansat som vikarer i Erhvervsstyrelsen gennem vikarbureauet Moment. De udfører akademisk arbejde og burde derfor være ansat på den akademiske overenskomst i staten. Derfor har KS og de andre akademikerorganisationer lagt sag an mod både Erhvervsstyrelsen og vikarbureauet.

Vikaransættelser er der i sig selv ikke nødvendigvis noget galt med. Men det må ikke bruges til omgåelse af overenskomster og ordnede vilkår.
Og det mener KS og de andre akademikerorganisationer er sket i Erhvervsstyrelsen, hvor cirka 200 akademikere er ansat som vikarer gennem vikarbureauet Moment. Disse ansættelser burde være sket på den akademiske overenskomst i staten. Fordi de er ansat til at udføre akademisk arbejde.
Efter at flere forsøg på at løse problemet via dialog er endt uden resultat, har vi nu taget det drastiske, men også naturlige skridt at lægge sag an. Det har vi gjort i form af en faglig voldgift mod Erhvervsstyrelsen og den statslige arbejdsgiverpart og en sag i Arbejdsretten mod vikarbureauet Moment.

KS forventer med anlæggelsen af sagerne at få sat en stopper for undergravningen af den statslige overenskomst, og dermed også både i det konkrete tilfælde og fremadrettet at sikre ordnede og rimelige vilkår.

KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth er tilfreds med, at den akademiske fagbevægelse nu sætter foden ned:

”Der skal ikke herske tvivl om, at coronatiden har kaldt på fleksible løsninger og store indsatser. Det har vi bakket op og bakker stadig op om i KS. Men vi står også vagt om de overenskomster, vi indgår, og vi kæmper for ordentlige forhold for vores medlemmer. Det burde ikke være modsætninger. Men det har det vist sig at være i Erhvervsstyrelsen. Fordi man på intet tidspunkt har søgt dialogen, men tværtimod har insisteret på og fortsat med i realiteten at give nogle medarbejdere ringere løn og vilkår end andre. Og Moment – som er den formelle arbejdsgiver for vikarerne – har fastholdt et forkert ansættelsesgrundlag og forbrudt sig mod ligebehandlingsprincippet i vikarloven. Dette må vi have stoppet, og derfor har det vist sig nødvendigt at anlægge sagerne.”

Sagerne er netop anlagt, og det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige, hvornår de bliver afgjort.

Er du ansat i det offentlige som vikar, og har du ikke allerede været i kontakt med KS, bør du kontakte sekretariatet for at få foretaget en nærmere vurdering af dine vilkår. 
Det skal for god ordens skyld nævnes, at de nævnte sager blandt andet baserer sig på, at der er en gældende akademisk overenskomst i staten. Er du for eksempel vikaransat i det private, er det derfor ikke sikkert, at de samme forhold gør sig gældende. Men du er til enhver tid velkommen til at kontakte KS for at få det undersøgt nærmere.

Edit page