24. juni 2022

KS’ tidligere direktør tilegnede sig uretmæssigt 3,8 mio. kr.

Den tidligere direktør i Kommunikation og Sprog, John Stolberg, har over en periode på omkring 10 år uretmæssigt overført ca. 3 mio. kr. til sig selv fra KS, plus omkring 770.000 kroner fra forsikringssamarbejdet Service2, som KS er en del af. Begge forhold er politianmeldt, og forperson Cathrine Holm-Nielsen kalder sagen beklagelig og dybt alvorlig.

Revisionshuset Deloitte har færdiggjort undersøgelserne af de uregelmæssigheder, der blev konstateret under tidligere direktør John Stolberg. Han blev bortvist i november 2021. Deloitte konkluderer, at John Stolberg i en periode på cirka 10 år uretmæssigt har overført 3 mio. kr. fra KS til sig selv. I forsikringssamarbejdet Service2, hvor John Stolberg også var direktør, har han uretmæssigt i samme periode overført 770.000 kr. fra selskabet til sig selv.

Overførslerne har været sløret som betalinger til leverandører, samarbejdspartnere mv. ved forfalskning af dokumentations- og bilagsmateriale, hvilket har besværliggjort en mulig opdagelse af besvigelserne.

KS og Service2 har politianmeldt forholdene, ligesom KS og Service2 naturligvis retsligt vil søge at få tilbagebetalt pengene fra John Stolberg.

Det er vigtigt at understrege, at KS’ og Service2s daglige drift og medlemsydelser er upåvirket af besvigelserne. Samtidig er det vigtigt at understrege, at KS og Service2 naturligvis har gennemgået forretningsgange med henblik på at sikre, at noget tilsvarende ikke gentager sig i fremtiden.

 KS’ forperson Cathrine Holm-Nielsen forsikrer KS-medlemmerne om, at sagen er blevet omhyggeligt håndteret, og at der er strammet op i både KS og Service2.

Det her er en beklagelig og dybt alvorlig sag, men den har eller får ingen konsekvenser for medlemmerne, vores ydelser, kontingent eller for andre medarbejdere,” siger hun.

Fakta om Service 2

Service 2 er et forsikringsagentur ejet af de 4 fagforbund Kommunikation og Sprog, Dansk Journalistforbund, Forbundet Arkitekter og Designere og Forbundet Kultur og Information. Service 2 har til formål at tilbyde attraktive gruppeforsikringer til forbundenes medlemmer. Disse forsikringer leveres af forsikringsselskabet Tryg, som giver et driftstilskud til Service 2. Tryg forsikring og de forsikrede under ordningen har ikke lidt tab på baggrund af denne sag.

Edit page