25. januar 2022

KS mener:
Kommunikationsstuderendes digitale kompetencer skal sikres i studietiden

/files/assets/digital_0_credits.jpg

20. januar 2022

Som kommunikationsuddannede ved vi godt, at det ikke er alting, man kan forberede de studerende på, inden de træder ud på arbejdsmarkedet. Men når kommunikationsfaget udvikler sig mere og mere i en digital retning, som vi kan iagttage, at det gør blandt KS'erne, bliver det fundamentalt, at de studerende har stiftet bekendtskab med digitale værktøjer, effektmåling og dataanalyse i løbet af studiet. Både i teori og i praksis.

Af Cathrine Holm-Nielsen, forperson i Kommunikation og Sprog

I sidste uge deltog jeg i mit første aftagerpanelsmøde som KS’ nye forperson for studienævnet for Kommunikation og digitale medier på Aalborg Universitet. Jeg er kæmpe fan af formålet med aftagerpaneler; nemlig at sikre at de studerendes uddannelsesmæssigt klædes på til at varetage de opgaver og imødekomme de forventninger, de vil blive præsenteret for på arbejdsmarkedet.
Mødets diskussion handlede for en stor del om, hvilke digitale kompetencer de studerende som minimum bør opbygge i løbet af studietiden. Og hvordan disse kompetencer kunne defineres. Der var sådan set ikke uenighed i aftagerpanelet eller uoverensstemmelse i forhold til studienævnets egne tanker.  Den bagvedliggende forståelse af digitale platforme, produktion af rich media content, IT-sikkerhed og kritisk stillingtagen til digitale metoder og dataetik i en kommunikationsfaglige kontekst var alt sammen i høj kurs.

I en anden KS sammenhæng hørte jeg for nylig en studerende give udtryk for (frit efter hukommelsen) at hun fandt det svært at forholde sig til en række overvejelser omkring vigtigheden af data indenfor kommunikationsfaget, fordi hun havde så lidt undervisning i det på studiet (hendes studieretning er mig ukendt). Min første indskydelse var at hvis jeg var hende, ville jeg skynde mig at overveje, hvordan jeg så kunne tilegne mig de kompetencer. Eller måske endda mene noget om den manglende fokus på dette aspekt inden for pensum.
Som hendes – og andre kommunikationsstuderendes – faglige (fag)forening, vil vi gerne hjælpe disse kompetencer på vej. Hos KS mener vi, at digitale værktøjer, data og effektmåling er basiskompetencer inden for kommunikation.

Dette bliver kun mere tydeligt, når vi inddrager konklusioner fra den faglighedsundersøgelse, som KS udarbejdede af medlemmernes arbejdsopgaver i foråret 2021. Der er et fortsat øget fokus på det digitale både i forhold til arbejdsopgaver og efteruddannelse. Og især de yngre medlemmer mellem 25-35 arbejder mere med web, sociale medier og digitalisering end gennemsnittet.
Næsten alle kommunikationsprojekter er digitale eller har digitale elementer. Den digitale værktøjskasse for kommunikatører udvides konstant og den digitale transformation ser ikke ud til at stoppe lige med det samme. Som kommunikatører skal vi være i stand til at vise værdien af vores arbejde – det fundament skal skabes allerede i løbet af studietiden. Studerende skal sikres en basisforståelse af platforme, nye medier, teknologier og målemetoder. De skal kunne forstå og navigere i det digitale økosystem.

Heldigvis har studiestederne, eller i hvert fald AAU, allerede fokus på at få de studerende godt klædt på. Og hvis der skulle være huller i den viden, man får præsenteret som studerende, kan man formentlig altid finde et digitalt værktøjskursus eller arrangement om effektmåling hos KS.

Edit page