28. juni 2018

KS med i følgegruppen for den nationale sprogstrategi

/files/assets/news/ks-med-i-folgegruppen-for-den-nationale-sprogstrategi.jpg

Undervisningsminister Merete Riisager har invitereret KS til at deltage i den følgegruppe, der skal gøre status over udviklingen på sprogområdet. KS har sagt ja tak og har udpeget formand Per Lindegaard Hjorth som vores repræsentant. KS kan dermed fortsat medvirke i arbejdet for at genoprette fremmedsprogene i Danmark.

Regeringen lancerede i november 2017 sin strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. Et af elementerne i strategien er nedsættelse af en følgegruppe, hvis opgave det er årligt at gøre status over udviklingen inden for sprogområdet, herunder den sprogindsats, som indgår i de seneste års reformer samt monitorere initiativerne i sprogstrategien.

Følgegruppen består af repræsentanter fra Det Nationale Center for Fremmedsprog, Undervisningsministeriet, Uddannelses-og Forskningsministeriet, aftagere i erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne samt interessenter fra det kommunale og regionale område. Der lægges vægt på, at der blandt følgegruppens medlemmer er repræsentanter som til dagligt underviser elever og studerende.
Undervisningsminister Merete Riisager har invitereret Forbundet Kommunikation og Sprog til at udpege en repræsentant, der kan deltage i følgegruppen. KS har sagt ja tak og har udpeget formand Per Lindegaard Hjorth som repræsentant.

Følgegruppen er nedsat frem til og med 2. kvartal 2023 og mødes 1-2 gange årligt.

Forbundet var også repræsenteret i Uddannelses- og Forskningsministeriets referencegruppe, der var med til at formulere oplægget til den nationale strategi for fremmedsprog. Denne referencegruppe blev nedlagt i forbindelse med vedtagelsen af den nationale sprogstrategi.

Edit page