17. november 2020

KS-kontingentet er uændret i 2021

/files/assets/news/chris-montgomery-credits.jpg

I mere end 10 år har kontingentet til KS været uændret, og sådan fortsætter det også i 2021. Det besluttede KS' Repræsentantskab på det første virtuelle repræsentantskabsmøde nogensinde.

Den øverste myndighed i KS, Repræsentantskabet, skulle afholde sit årlige møde i lørdags, og på grund af coronasituationen blev det for første gang afviklet som et onlinemøde. Det betød dog ikke, at man ændrede på mødets forløb, for det skal i henhold til dagsordenen indeholde en række formelle ting, og det gjorde det også i år. Formen blev selvfølgelig anderledes, men der var debat, som der plejer, og så var der indlagt en leg.

Formand Per Lindegaard Hjorth fremlagde årets beretning, og her indledte han med at fortælle, at han havde søgt på, hvilke ord der er mest brugt i årets skriftlige beretning. Det er selvfølgelig ’Corona’ og ’aflysning’. Især det sidste ærgrede formanden, for der er mange mennesker, der har arbejdet hårdt for at stable nogle gode arrangementer på benene.

”Det er rigtig ærgerligt, at vi har været nødt til at aflyse så meget. Men heldigvis har vi webinarerne, og her kan vi afholde mange af arrangementerne, og det gode ved det er, at så kan medlemmer fra hele landet deltage,” siger Per Lindegaard Hjorth.

Beretningen blev godkendt med stor virtuel applaus, men først efter en forudgående tak og applaus til formanden. For at sikre, at der ikke var nogen, der skulle falde hen foran skærmene, havde formanden arrangeret en lille leg, hvor deltagerne skulle sende virtuelle ’bolde’ rundt til hinanden, og så skulle man fortælle, hvad for musik man især lytter til lige nu.

Et af de andre faste punkter på mødet er økonomi og budget, og begge dele blev godkendt. Kontingentet er således fortsat 482 kroner for erhvervsaktive.

Siden repræsentantskabsmødet i 2019 har hovedbestyrelsen bevilliget nedsat kontingent til ledige medlemmer. I beretningsperioden har Hovedbestyrelsen indført nedsat kontingent for medlemmer på barsel uden anden lønindkomst og for medlemmer, der er langtidssygemeldte og uden anden lønindkomst.

Nedsættelsen udgør 50% af det gældende kontingent, og det godkendte Repræsentantskabet. Det samme gjaldt en forlængelse af gratisperioden for ny indmeldte studerende fra hidtil 6 måneder til fremover 12 måneders gratis medlemskab.

Edit page