31. august 2021

KS i nyt samarbejde for at hjælpe dimittender

/files/assets/news/kongsted-og-gronne.jpg

Dimittendledighed er et stort problem, som er særlig alvorligt, jo længere tid man går ledig. Derfor har Kommunikation og Sprog og koncept- og kommunikationsbureauet Kongsted+Grønne indgået et strategisk samarbejde med fokus på at skabe jobs til kommunikationsuddannede dimittender.

Ledigheden blandt nyuddannede akademikere er høj og særligt coronakrisen har ikke gjort det nemmere for akademikere at finde fodfæste på jobmarkedet. Det er en udfordring, som kalder på samarbejde på tværs af aktører og gerne nye måder at gribe opgaven an på. Koncept- og kommunikationsbureauet Kongsted+Grønne bærende koncept er systematisk talentudvikling af fremtidens kommunikatører. Det er en mission Kommunikation og Sprog gerne vil støtte.
”Kommunikation og Sprog har meget tidligt vist interesse for og været del af ideudviklingen af vores koncept - og har allerede givet os vigtig sparring. Derfor er vi glade for, at de har valgt så entydigt at støtte projektet. Vi ser frem til at arbejde tæt sammen om en masse konkrete aktiviteter, så vi hurtigt kan få nogle nyuddannede i arbejde,” fortæller Katrine Ninn-Grønne, medstifter af Kongsted+Grønne.

Kommunikation og Sprog har altid haft stor interesse i at hjælpe nyuddannede i job og har i forvejen en række aktiviteter målrettet nyuddannede for at hjælpe dem i gang med arbejdslivet. Blandt andet har KS stor erfaring med karriererådgivning og kompetenceudvikling og kan bistå med vigtig viden omkring dimittendledighed.

”Som fagforening har vi stor interesse i at hjælpe nyuddannede i gang med arbejdslivet. Kongsted+Grønne har et nyt og spændende bud på jobskabelse, som vi gerne støtter. Så vi ser en spændende gevinst i dette strategiske samarbejde om en fælles mission”, siger formand Per Lindegaard Hjorth fra KS.

Flere konkrete aktiviteter er planlagt i forbindelse med samarbejdet. Et fælles arrangement med fokus på nyuddannede kandidater afholdes i november (også i samarbejde med K1 Kommunikationsforening), og KS bidrager bl.a. med karrieresparring, juridisk bistand og udvikling af overenskomst.

Billedet: Det nye samarbejde blev dokumenteret med en skriftlig aftale. Fra venstre er det direktør John Stolberg, KS, Charlotte Kongsted og Katrine Ninn-Grønne fra Kongsted + Grønne, Jørgen Chr. Wind Nielsen og Bitten Kjærgaard fra KS.

Edit page