27. april 2021

KS i nyt aftagerpanel på Aalborg Universitet

/files/assets/news/per-okt-2020-2-credits.jpg

KS har sagt ja til at deltage i aftagerpanelet for uddannelserne på Kommunikation og Digitale Medier, Aalborg Universitet. Formand Per Lindegaard Hjorth repræsenterer KS.

Med den viden, KS har opbygget om, hvordan det arbejdsmarked, der venter for de studerende på kommunikations-, sprog- og marketinguddannelserne, ser ud, er KS en naturlig samarbejdspartner for universiteterne, og derfor er vi som organisation repræsenteret i en række aftagerpaneler, blandt andet på SDU, Aarhus Universitet, RUC og Københavns Universitet.

Aalborg Universitet har nu inviteret KS til at deltage i et nyt aftagerpanel, der refererer til Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier og Institut for Kommunikation og Psykologi. 

KS-formand Per Lindegaard Hjorth repræsenterer KS i aftagerpanelet, hvor han blandt andet skal medvirke i og inspirere til udviklingen af nye og eksisterende uddannelser, både ordinære og efter- og videreuddannelser, ud fra aftagersidens perspektiv og syn på, hvilke kompetencer eller profiler der er øget behov for. Han vil også skulle rådgive om relevansen af og behovet for uddannelserne samt om overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked, samt bidrage til viden om nationale og internationale tendenser inden for uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

Edit page