22. august 2018

KS har indgået en ny og forbedret aftale med PFA

/files/assets/news/ankush-minda-545239-unsplash.jpg

Aftalen indeholder blandt andet lavere omkostninger. Og eftersom lavere omkostninger giver mere til pension, vil de KS’ere, som har deres pension i PFA gennem overenskomsten eller KS’ rammeaftale for privatansatte kunne spare i gennemsnit 1500 kroner mere op om året. Men der er flere forbedringer, som du kan læse om her.

KS har forhandlet en ny og forbedret pensionsaftale med PFA. Aftalen omfatter mange af de offentligt ansatte KS’ere i stat, regioner og kommuner samt privatansatte KS’ere, som individuelt tegner en pensionsordning i PFA. De kan dermed blandt andet få glæde af en større pensionsopsparing, et forhøjet engangsbeløb ved kritisk sygdom og en forbedret indsats ved sygemelding.

Ordningen træder i kraft 1. september og fra den dag gælder de lavere omkostninger for alle. En anden fælles forbedring er udbetalingen ved kritisk sygdom. Alle, dog med undtagelse af korrespondenterne i staten, der er omfattet af kritisk sygdom gennem deres arbejde, vil fremover få udbetalt 150.000 kroner ved kritisk sygdom. Tidligere var beløbet 125.000 kroner.

Desuden indeholder den nye ordning PFA Early Care, hvor du kan få hjælp tidligt i forløbet, så du hurtigt kan komme i behandling, hvis du bliver sygemeldt. Det gælder også ved psykiske lidelser som for eksempel stress, som ofte resulterer i langtidssygemeldinger. Den nyeste forskning viser imidlertid, at en tidlig indsats mindsker risikoen for en langtidssygemelding, og giver mindre lidelse for den enkelte og færre tabte arbejdsdage.

Hvis du har en sygemelding fra din læge på 14 dage eller mere, kan du ringe til PFA EarlyCare® Hotline på 70 80 75 05 og få hjælp. Hos PFA sidder et team af Health Guides klar. De er uddannet til at sammensætte et individuelt PFA EarlyCare® forløb, så du kommer godt og trygt igennem dit sygdomsforløb.

Den nye ordning indeholder også forbedrede muligheder for at modtage forebyggende behandling, som for eksempel akupunktør, psykolog og diætist. Det sker gennem PFA Helbredssikring Modul som ansatte i kommuner og regioner er omfattet af. Statsansatte kan melde sig ind i PFA Helbredssikring for 50 kroner om måneden. De er desværre nødt til at betale, fordi Moderniseringsstyrelsen har besluttet, at de statsansatte ikke må have forebyggende behandling i deres ordning. Også privatansatte, freelancere, selvstændige og ledige med pensionsordning i PFA kan melde sig ind i PFA Helbredssikring for 50 kroner om måneden + gebyr.

Med PFA Helbredssikring kan du få behandling hos akupunktør og zoneterapeut uden lægehenvisning. Du kan få behandling hos en klinisk diætist, hvis du har et BMI over 30, også uden lægeerklæring. Og hvis du har en lægehenvisning, kan du få psykologhjælp.

Hvis du vil vide mere om ordningen, kan du læse mere på mitpfa.dk og du er også velkommen til at kontakte PFA på 70 12 50 00.

Pension live – spring den kedelige læsning over
Hvis du gerne vil blive klogere på pension, kan du deltage i vores gå-hjem-møder om pension. Her får du et hurtigt overblik over, hvad det er vigtigt at være opmærksom på, og hvad det egentlig er, en pensionsordning indeholder.
I den kommende tid holder vi ’Pension live’ I København 12. september fra 17 til 19. og i Aalborg 5. oktober fra 16 til 18.
Læs mere her

Edit page