30. maj 2018

KS-DAGEN kom til Aarhus

/files/assets/news/img-0168.jpg

 Hvad skal vi vide om den digitale udvikling lige nu og hvad er der brug for at vide på længere sigt? Deltagerne i KS DAGEN i Aarhus fik begge perspektiver med hjem.

Hvordan bruger en mand som John Wagner, der er administrerende direktør for De Samvirkende Købmænd de sociale medier?
Det var et af de første indslag på KS-DAGEN 2018 i Aarhus. Han blev interviewet af Anna Ebbesen fra ReD Associates og de mange deltagere kunne høre om, hvordan John Wagner kom i gang med Twitter, hvad han bruger det til og hvad han og organisationen får ud af det.

”Det er lykkedes for os at bruge Twitter til at komme på scenen i forhold til den dagsorden, vi gerne vil sætte blandt blandt andet politikere og journalister, så man ikke diskuterer for eksempel planlov eller grænsehandel uden at vide at DSK er en spiller. Det er med til at give os en højere profil end vores størrelse berettiger til,” fortalte John Wagner blandt andet.

”Jeg er holdt op med at læse morgenaviser om morgenen. Jeg skimmer dem mens jeg ser deadline om aftenen for at se om der er nogle ting, der vil ændre morgendagen. Hvis jeg hører noget i 6-Radioavisen så går jeg på Twitter med det samme og ser hvad der sker. Det er den hurtigste måde jeg kan tjekke på om der er noget i gang. Så det er ikke bare et sted selv at kommunikere, men også et godt sted at overvåge hvad der foregår,” sagde han desuden.

KS-DAGEN i Aarhus blev igen i år holdt i Centralværkstedet ved siden af Banegården. Da deltagerne var samlet, bød KS-formand Per Lindegaard Hjorth velkommen.

"I Kommunikation og Sprog beskæftiger vi os konstant med fremtiden for jeres arbejdsmarked inden for kommunikation, sprog og marketing. Vi er optaget af at være på forkant med jeres faglighed, og udviklingen i opgaver og kompetencer går rigtig hurtigt. Vi har valgt to tidsvinkler på digitale trends. Det, som vi skal vide noget om her og nu, og det, der er værd at orientere sig i på lidt længere sigt," sagde han blandt andet.

I år var det Morten Gade, der har været med til at udvikle dagen, og som var dagens vært. Han har tidligere været digital chef hos Bysted, Coop og Kontrabande. Han bad deltagerne være med i en hurtig måling af forskellige ting, og vi fandt blandt andet ud af, at langt de fleste arbejder med kommunikation, flest er ansat i det private og mange er i virksomheder med over 2000 medarbejdere.  De kommer for at blive inspirerede og for at lære noget nyt.

’Det håber vi i KS, at alle har oplevet,´ siger formanden, som opfordrer alle medlemmer til at tjekke #ksdagen på Twitter, for her får I vigtige pointer fra dagen. Det er på #ksdagen

Edit page