13. marts 2019

KS bakker op om tolkes ønske om bedre arbejds- og aflønningsvilkår

/files/assets/news/linkedin-sales-navigator-406825-unsplash.jpg

KS er enig med tolkene og oversætterne i, at den nye rammeaftale for fremmedsprogstolkning vil medføre kvalitetsfald i tolkningen og dårligere vilkår for tolkene.

Rigspolitiets tolkeopgaver er blevet sendt i udbud, og det har resulteret i, at al tolkning fremover skal foregå via det private firma EasyTranslate, hvilket betyder lavere honorar til tolkene.

Flere hundrede tolke har varslet boykot, når de nye regler træder i kraft den 1. april. KS bakker op og opfordrer til bedre faglig organisering på tolkeområdet.

Den nye rammeaftale bliver af KS opfattet som endnu et beklageligt skridt indenfor tolke- og oversætterområdet.

”Det her betyder en faldende indtjening for højtuddannede tolke, der i sidste ende ikke vil kunne leve af deres arbejde. Det er efter vores opfattelse uacceptable vilkår. Der skal sikres bedre arbejdsvilkår på området, så man som tolk kan leve et ordentligt liv,” siger forbundsformand for KS, Per Lindegaard Hjorth.

Fremover skal tolke og oversættere gennemføre test i både dansk, tolkesproget, tolketetik og tolketeknik for at ”sikre et grundlæggende sprogligt og tolkefagligt niveau,” skriver justitsminister Søren Pape Poulsen i et svar den 6. marts til Translatørforeningen og Danske Translatører og han fortsætter:

”Der har i flere år været udfordringer med kvaliteten af tolkeydelser på både rets- og asylområdet.”

Rigspolitiet har længe ønsket en ordning, der skulle erstatte den såkaldte tolkeliste. En liste, som indeholder navne på de omkring 1.800 tolke og oversættere, som myndighederne kan ringe efter, når et behov for fremmedsprogstolkning opstår i eksempelvis en retssal, en politiefterforskning eller en asylsag.

Den nuværende ordning med tolkelisten er med jævne mellemrum blevet kritiseret for at være utilstrækkelig, når det gælder om at sikre, at de tolke, der kom med på listen, reelt er så kompetente, som de påstår.

Derfor har Rigspolitiet sat som krav til sin kommende leverandør, at alle tolke fremover skal gennemgå en række tests og kurser i blandt andet sprog og tolkeetik, inden de kan blive skrevet op til et samarbejde med for eksempel politiet.

”Jeg tror ikke, at løsningen ligger hos private udbydere. Bedre uddannelser og en officiel certificering af tolke er vejen frem,” siger Per Lindegaard Hjorth.

Styrk hellere området

KS ønsker at styrke kvaliteten af tolkeområdet, men tvivler på, at den ”one-stop-shop-model,” som justitsministeriet indfører, er løsningen:

”Vi har svært ved at se, at kvaliteten på området bliver forbedret, når man samtidig skaber ringere aflønnings- og arbejdsvilkår for dem, der arbejder indenfor området. Det eneste man opnår ved dette er, at en række erfarne og dygtige tolke ikke længere ønsker at arbejde med tolkeområdet, og det er et alvorligt problem,” forklarer Per Lindegaard Hjorth.

Samme udmelding kommer fra Advokatrådet:

»Hvis en stor del af de erfarne og dygtige tolke falder fra, kan det udgøre en alvorlig, retssikkerhedsmæssig risiko. Vi ved, at det i retssager med tolk er fuldstændig afgørende, at tolkningen kvalitetsmæssigt er i top«, siger Charlotte Krarup fra Advokatrådet til Politiken.

Edit page