7. september 2021

KS afviser regeringens frontalangreb på dimittenderne

/files/assets/news/studerende-0-credits.jpg

Regeringen fremlagde tidligere på ugen et <em>forslag </em>om blandt andet revision af dagpengesystemet. Og selvom der også er gode takter i det, så vender KS sig kraftigt mod det som nærmer sig et generationstyveri, der vil gøre dimittenderne til en ny fattigdomsgruppe.

Regeringens forslag går – for så vidt angår dimittenderne – ud på, at den maksimale dagpengeperiode nedsættes til ét år, og satsen for ikke-forsørgere under 30 år nedsættes til kr. 9.500 pr. måned (mod i dag kr. 13.815).

KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth forsikrer, at KS vil kæmpe med næb og kløer mod forringelserne. Også selvom der desværre er noget som tyder på, at det er en noget ensom kamp:

”Regeringen fremstiller forringelserne som led i en solidarisk pakke. Og det sker på bagkanten af, at andre aktører på det seneste har malet et billede af, at dimittenderne vælter sig i penge, og er urimeligt kræsne, når det kommer til deres jobsøgning. Det er spin og postulater af værste skuffe. KS følger og støtter hver dag dimittenderne på deres vej ud på arbejdsmarkedet. Vi ved, hvor hårdt dimittenderne arbejder for at lande deres første job, hvor de bruger deres uddannelse. Og dermed både skaber afkast af den uddannelse, som samfundet har investeret i, og skaber vækst. Det gør de uden at blive forgyldt og i øvrigt med en tæt opfølgning fra A-kasser og Jobcentre. I min optik er dét solidaritet, og ikke at lade de unge betale for, at ældre kan tilgodeses,” siger han.
Ifølge KS er der kun gode grunde til at fastholde den nuværende dimittendsats og -periode, hvoraf følgende for eksempel kan fremhæves:

• Samfundet er bedst tjent med, at dimittenderne kommer i relevant beskæftigelse. Det er for eksempel dokumenteret, at når akademikerne ansættes i små- og mellemstore virksomheder, så genererer de flere jobs og dermed velstand. Det sker ikke, hvis man ansættes i et ufaglært job og samfundet mister afkast på investeringen i uddannelse.
• Dimittenderne skal ikke blive en ny ”fattigdomsgruppe”. Dimittendsatsen er allerede sat ned og når man er færdig med sit studie, ser de fleste ind i stigende omkostninger til husleje, A-kassekontingent, transport med videre.
• Vi skal værne om dagpengesystemet og A-kasserne. Ikke det modsatte. At sætte dimittendsatsen ned vil forringe incitamentet til at melde sig ind i en A-kasse og dermed går det stik imod det, som ellers er regeringens erklærede mål og en del af den danske flexicuritymodel.
KS’ formand slår til lyd for, at man i stedet for at spare investerer. Noget som regeringen ellers er fortaler for, men som åbenbart ikke omfatter dimittenderne:
”Vi har for lang tid siden fremlagt forslag til et fremtidssikret dagpengesystem. Og det bør kombineres med initiativer, som støtter matching af de nyuddannede og virksomhederne, jobskabelse og investering i fremtidens arbejdspladser. Noget som vi også – sammen med de andre akademikerorganisationer – har fremlagt forslag til. Det vil jeg foreslå, at regeringen og de andre deltagere i frontalangrebet på dimittenderne orienterer sig i. Det vil være både fremsynet og solidarisk,” slutter Per Lindegaard Hjorth.

Edit page