4. marts 2021

KS advarede mod at rokke ved fundamentet under embedsværket

/files/assets/news/per-okt-2020-2-credits.jpg

I noget, der ligner i ly af natten, har regeringen sammen med Venstre besluttet, at der uden opslag kan udpeges politikere til topposter i Udenrigstjenesten. Altså poster, der er en del af embedsværket, og som ellers besættes efter intern rokering eller eksternt opslag. Det fik KS’ formand og den samlede fagbevægelse op af stolene.

”Jeg synes, at vi burde have værnet om den danske tradition med, at embedsmænd er neutrale og den almindelige grundsætning om, at den bedst kvalificerede skal ansættes. Det markerer beslutningen om, at man kan udpege politikere til topposter i Udenrigstjenesten et markant brud med,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Forslaget blev sendt med ultrakort høringsfrist og med understregning af, at der kun skal være tale om ”helt særlige tilfælde”, at det kun skal være ”et fåtal af stillinger”, og at den udpegede kandidat skal have ”ekstraordinære kompetencer”. Og det gælder kun i Udenrigstjenesten. Siden er det så kommet frem, at årsagen til travlheden var, at tidligere udenrigsminster og næstformand i Venstre Kristian Jensen forlader Folketinget for at føre valgkamp for at sikre Danmark en plads i FN's Sikkerhedsråd.

”Jeg kunne godt læse mig til, at man ikke ønsker at tæppebombe den offentlige sektor med politikere i embedsmandsstillinger. Men det var på alle måder uklart, hvornår de mange opremsede forudsætninger er til stede. Eller ikke til stede. Derfor er konklusionen, at det i sidste ende er en politisk beslutning.”

For Per Lindegaard Hjorth er sagen principiel:

 ”Der er kun respekt for vores offentlige sektor, hvis man tror på, at der forvaltes neutralt af dygtige medarbejdere med fagligheden i orden. Det er en respekt, som gælder udadtil, men sørme også indadtil. Jeg tror, at det giver nervøsitet nedadtil i systemet, hvis der pludselig bliver placeret en politiker på en chefpost, som blandt andet også har personaleansvar. Med andre ord har hverken omverdenen eller de dedikerede og hårdtarbejdende ansatte i det offentlige fortjent regeringens forslag."

Formanden understreger, at hans kritik på ingen måde skal forstås som, at den offentlige sektor skal være lukket land for politikere. De skal bare søge og vurderes på nøjagtig samme måde som alle andre.

Hvis du vil læse det høringssvar, som KS sammen med resten af fagforeningerne i den offentlige sektor står bag, kan du gøre det her. 

Edit page