17. april 2018

Konflikten er udsat

Forligsmand Mette Christensen har, efter samråd med de andre forligsmænd, besluttet at udskyde den varslede konflikt med yderligere to uger. Hun har dermed meddelt, at strejken kan iværksættes fra den 6. maj, mens lockouten kan iværksættes fra den 12. maj.

Udskydelsen er forligsmandens sidste mulighed for udsættelse af konflikten.
Forhandlingerne fortsætter nu i Forligsinstitutionen, hvor der er indkaldt til møde på fredag den 20. april.

Som under den sidste udsættelse er det således, at forligsmanden i det kommende forløb kan meddele, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. Sker det, vil konflikten – både strejke og lockout samtidig – kunne træde i kraft på femtedagen derefter og altså dermed også tidligere end henholdsvis den 6. og 12. maj.

’Jeg må erkende, at jeg har det lidt ambivalent med udsættelsen. På den ene side er vi forpligtede til at strække os til det yderste for at nå et resultat og dermed undgå en ødelæggende konflikt. Og det giver udsættelsen mulighed for. Det er godt. På den anden side er tid ikke det eneste, der skal til. Der skal reelle indrømmelser fra arbejdsgiverne til for, at vi kan stå på mål for et forlig. Og her er der altså stadig (alt) for meget tilbage at ønske,’ skriver KS-formand Per Lindegaard Hjorth i en mail til medlemmerne.

’Det tæller naturligvis også på ”negativsiden”, at selve forløbet og uklarheden tærer. Jeg kan sagtens forstå, hvis du og dine kolleger er ved at være trætte og gerne ser et resultat. Sådan har jeg det i hvert fald. Men jeg har det også sådan, at vi bliver nødt til at kæmpe videre. I Forligsinstitutionen og ved at markere os ved demonstrationer, på sociale medier med videre. Det er vigtigt, at vi opretholder presset over for arbejdsgiverne. At de bliver ved med at kunne se, at nok er nok. Det betyder meget for forhandlerne og forhandlingerne.’

’Så jeg håber, at du har tålmodighed og energi til at holde ved lidt endnu,’ skriver han.

Du kan læse mere om, hvordan du kan bakke op på hjemmesiden. Du kan også tilmelde dig KS’ Facebookgruppe for offentligt ansatte. Her kan du også blive opdateret på OK18-aktiviteter rundt om i landet og blande dig i debatten.

Kommunikation om konfliktlån
Mange KS’ere kontakter sekretariatet med spørgsmål i forhold til konflikten for tiden.
Spørgsmålene handler blandt andet om registrering af oplysninger for at få kontingentnedsættelse og mulighed for konfliktlån for dem, som kan blive omfattet af en konflikt. Spørgsmålene kommer især fordi andre organisationer allerede har bedt om oplysninger og sat relativt snævre tidsfrister op for afgivelsen af disse.
Vi har i KS valgt en anden model. Vi har ikke bedt om oplysninger endnu. Det har vi af den simple grund, at vi ikke vil ulejlige medlemmerne med dette, før det måtte være aktuelt. Det er det ikke, før en konflikt måtte være en realitet. Og det er den jo – heldigvis – ikke endnu. Med andre ord skal du ikke gøre noget, før du får nærmere besked. Det får du, når og hvis konflikten rent faktisk bryder ud. Læs eventuelt mere på hjemmesiden.

Edit page