28. marts 2018

Konflikten er udsat

Forligsmand Mette Christensen besluttede sent onsdag den 28. marts at udsætte både den varslede strejke og den varslede lockout med to uger.

Udsættelsen betyder, at de varsler, som henholdsvis arbejdstagerne og arbejdsgiverne har afgivet, udskydes med to uger til at træde i kraft henholdsvis den 22. april og den 28. april (idet konflikten tidligst kan starte på femtedagen efter udskydelsen).

I de to uger fortsætter forhandlingerne i Forligsinstitutionen. Her er der to muligheder. At parterne finder hinanden i forhandlingerne, kan indgå et forlig og således endeligt afblæse konflikten. Eller at forligsmanden vurderer, at det ikke er muligt at nå en forhandlingsløsning og dermed erklærer forhandlingerne for afsluttede. Måtte hun gøre dette, så kan konflikten alligevel starte tidligere end de ovenfor nævnte datoer. Nemlig på femtedagen, efter at hun har erklæret forhandlingerne for afsluttede.

For god ordens skyld skal det nævnes, at Mette Christensen – efter samråd med de to øvrige forligsmænd - også i sidste ende har mulighed for at udskyde konflikten med yderligere to uger.

KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth, er tilfreds med, at forligsmanden har udskudt konflikten: ” Konflikten er og har ikke været noget, som KS ønskede. Jeg er derfor også glad for, at der her i sidste time er kommet bevægelse i forhandlingerne, og at forligsmanden har benyttet sin mulighed for at udskyde konflikten. Jeg håber, at dette følges op med, at konflikten helt kan undgås.”

Edit page