27. maj 2020

Kommunikation er vigtig for at få økonomien på sporet igen

/files/assets/news/micheile-henderson-0-credits.jpg

Tre udspil fra henholdsvis DI, Akademikerne og Statens Kunstfond anerkender vigtigheden af kommunikation i bred forstand som en økonomisk faktor. Det er godt at holde sig for øje i andre sammenhænge i fremtiden.

Danmark skal tilbage på sporet, og det arbejdes der for i mange sammenhænge.
Blandt andet har DI (Dansk Industri) fremlagt 20 forslag, der skal bidrage til at få økonomien på rette spor, for eksempel ved at virksomheder ansætter en medarbejder, ”der i særlig grad kan bidrage til at løfte virksomhedens eksportaktiviteter”. Og her er det jo nærliggende at pege på en medarbejder inden for kommunikation, sprog og marketing.
Eksport og salg til udlandet er helt afgørende for dansk økonomi, og derfor har DI fremlagt 20 forslag.
Ét af DI’s forslag, #12 for at være helt præcis, har til formål at sikre, at medarbejdere, der måske er blevet afskediget på grund af vigende salg, men også nyuddannede eksportrelevante medarbejdere, kommer i job så hurtigt som muligt. Og flere virksomheder skal i gang med at udvikle eksportarbejdet.
Konkret foreslår DI, at der skal etableres en ordning, hvor små og mellemstore virksomheder (SMV) kan søge om støtte til at ansætte en medarbejder, ”der i særlig grad kan bidrage til at løfte virksomhedens eksportaktiviteter”. Og her er det jo nærliggende at pege på en medarbejder inden for kommunikation, sprog og marketing.
DI anbefaler at tage afsæt i modellen fra ordningen ”landdistriktsvækstpilot” under innovationsfonden, hvor virksomheder kan søge om midler til et eller to år på henholdsvis 150.000 og 300.000 kroner til ansættelse af medarbejderen. DI foreslår, at der afsættes 25 millioner kroner om året i 2020 og 2021 til ordningen.

Akademikerne: Nye markeder
Akademikerorganisationerne, herunder KS, har også fremlagt forslag, der på linje med forslagene fra DI har til formål at få Danmark tilbage på sporet. Akademikerne mener, som DI, at øget eksport er en forudsætning for at lykkes med det. Derfor skal der sættes større fokus på at støtte eksportvirksomhederne, blandt andet ved at afsætte eksportmidler til udvikling og drift af programmer, hvor virksomheder bliver introduceret til nye markeder. Man kan for eksempel udvide eksportstøtteordningerne og etablere en erhvervsstøtteordning, der kan tilføre mindre virksomheder kompetencer, som kan bistå  SMV’er med blandt andet eksport.
Også her er det nærliggende at pege på medarbejdere inden for kommunikation, sprog og marketing.

Akutpulje til kommunikation, branding og digital formidling af kunsthåndværk og design
Kunsthåndværk og design har værdi i sig selv, men betragtet som erhverv skal det også kommunikeres, formidles og sælges. Derfor har Statens Kunstfond slået en særpulje op, som kan hjælpe kunsthåndværkere og designere frem på nye platforme. Særpuljen omfatter ”markedsføring, formidling, kommunikation og præsentation af den enkeltes praksis.” Puljen kan søges af kunsthåndværkere og designere og udmønter sig på den måde i en øget efterspørgsel på kommunikations- og brandingydelser.

Læs mere om forslagene:

Dansk Industri

Akademikerne

Statens Kunstfond

Edit page