25. februar 2020

Klokken er kvart over tolv for fremmedsprog i uddannelsessektoren

/files/assets/news/ulla-og-per-lille-0-credits.jpg

Det sagde Ulla Tørnæs, medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget, til KS-formand Per Lindegaard Hjorth, på et møde, hvor de blandt andet aftalte et videre samarbejde om at italesætte problemet.

Hvordan ser et Danmark ud uden fremmedsprog i uddannelsessystemet? Hvor der ingen undervisning er i fransk i folkeskolen, hvor der ingen tysklærere er på professionshøjskolerne, hvor der ikke er kyndige undervisere i fremmedsprog på ungdomsuddannelserne og på universiteterne?
Det kan meget vel blive et scenarie, hvis ikke der bliver grebet ind nu over nedlukningen af fremmedsprog i uddannelsessystemet.  Et erhvervs- og kulturliv, der kun kan kommunikere på engelsk, og hvor viden om andre landes og folkeslags kulturer er ikkeeksisterende. Konsekvenserne vil være til at tage og føle på.

I forlængelse af opbremsningen på UC Syd i Haderslev, omlægningen af cand.ling.merc.-uddannelsen på Aarhus Universitet til en kommunikationsuddannelse med fremmedsprog, og nedlægningen af tysk og spansk erhvervssprog på Aalborg Universitet sidste år skrev Forbundet Kommunikation og Sprog til Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg, til uddannelses- og forskningsministeren og til undervisningsministeren med en opfordring til at gribe ind.
Det gjorde MF for Venstre Ulla Tørnæs, der stillede et såkaldt §20-spørgsmål til uddannelses- og forskningsministeren. Onsdag den 26. februar fulgte KS op med et møde med Ulla Tørnæs, hvor der blev aftalt et videre samarbejde om at italesætte problemstillingen. ”Klokken er kvart over tolv for fremmedsprog i uddannelsessektoren”, sagde Ulla Tørnæs.
’Jeg er glad for, at nødvendigheden af fremmedsproglige kompetencer i Danmark har Ulla Tørnæs’ bevågenhed. Sammen skal vi forsøge at gøre andre interessenter, herunder danske virksomheder, opmærksomme på problemets omfang og konsekvenser og forsøge at finde løsninger, der kan vende den katastrofale udvikling’, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Edit page