14. december 2020

Karriereveje for offentligt ansatte

/files/assets/news/karriereveje-credits.jpg

Karrierevejene i den offentlige sektor kan være lidt svære at gennemskue, men hvis du går med tanker om karriereudvikling, kan en stilling som special- eller chefkonsulent være en mulighed.

Du kan blive enten special- eller chefkonsulent ved at søge en stilling, som er slået op som en special-eller chefkonsulent, eller måske har din stilling udviklet sig i retning af større selvstændighed og ansvar. Hvis det sidste er tilfældet, kan du i første omgang tale med chefen om udvikling af indholdet i din stilling til næste MUS og lodde hendes eller hans holdning til et forslag om at blive special- eller chefkonsulent. Hvis forslaget bliver modtaget positivt, kan dette tages op ved de årlige lønforhandlinger, enten via tillidsrepræsentanten eller gennem KS. 

Der findes ikke nogen fast definition af stillingerne som special- og chefkonsulent, da akademikeroverenskomsterne kun angiver basislønniveauet og arbejdstidsreglerne, men der har i praksis udviklet sig en række karakteristika, som kan bruges som pejlemærker, hvis du er i tvivl.

Konsulentstillingerne oprettes blandt andet, hvis organisationen udadtil har behov for at signalere, at medarbejderen har et højt kvalifikationsniveau.

Som specialkonsulent har du altså høje faglige kompetencer, både teoretisk og praktisk, som du anvender inden for dit fagområde, for eksempel til ledelsesrådgivning, projekt- og teamledelse. Du fungerer med stort ansvar og selvstændighed og skaber sammenhæng mellem fagligheden, samarbejdspartnernes behov, og det politiske/administrative niveau. Som specialkonsulent repræsenterer du selvstændigt afdelingen, staben eller organisationen på møder eller ved forhandlinger med interne og eksterne parter. Du har en vis erfaring i stillingen, og har måske været på sluttrin i nogle år. Der indgår ikke personaleledelse i stillingen som specialkonsulent.

Chefkonsulenter opfylder de samme krav, som stilles til specialkonsulenter, og er derudover typisk personaleleder for andre akademikere eller specialkonsulenter. I staten kan man dog også blive chefkonsulent uden personaleansvar, her vil der blive stillet krav om særligt ansvar og selvstændighed, for eksempel i forhold til strategiudvikling og projektstyring.

Du kan se basislønniveauet for special- og chefkonsulenter her:

Løn i staten
Løn i kommunerne
Løn i regionerne

Du kan også forhandle kvalifikations- og funktionstillæg og engangsvederlag til stillingen som special-og chefkonsulent. Hvis du er ansat i staten, kan du blive kompenseret for merarbejde udover den sædvanlige arbejdstid ved at få et engangsvederlag ved de lokale lønforhandlinger, mens man i regioner og kommuner får kompensation, hvis merarbejdet i væsentlig grad overstiger den sædvanlige arbejdstid.

Kontakt KS, hvis du overvejer at blive special-eller chefkonsulent.


.

Edit page