17. marts 2022

Karriererådgiverens blog

Er deltid noget for dig?

/files/assets/bitten.JPG
Foto Mark Justesen Petersen

Mange KS-medlemmer har oplevet en større fleksibilitet i arbejdet og en bedre work/life balance under corona, og den vil de gerne bibeholde. En af måderne at gøre det på, kan være at gå på deltid. Der bliver bare ikke slået særlig mange deltidsstillinger op. Og hvad gør man så?

Af Bitten Kjærgaard, karriererådgiver i Kommunikation og Sprog

Arbejdstiden er et af de parametre, mange tænker at der kan skrues på, hvis man gerne vil have en større fleksibilitet i hverdagen. Den mest nærliggende måde at få en kortere arbejdstid på, er at gå på deltid.

Men hvordan finder man et deltidsjob?

Det korte svar er, at deltidsjobbet er nemmest at få på din nuværende arbejdsplads. Når vi scroller igennem vores jobbank, er det nemlig ikke deltidsjobbene, der springer i øjnene. Der er simpelthen ikke særlig mange deltidsjob slået op inden for vores felt. Her er normen de 37 timer, næsten som var det en usagt aftale mellem arbejdsgiverne.

I andre brancher er deltidsarbejde mere udbredt. Der er for eksempel større tradition for deltidsarbejde i det offentlige end i det private.

Vi har enkelte medlemmer, som lykkes med at lave en fuldtidsstilling om til en deltidsstilling i ansættelsesprocessen, men hvis du ønsker at blive inden for dit fag, så er den bedste løsning at tale med din nuværende arbejdsgiver.

Her må du gerne gå konstruktivt og konkret til værks, så din arbejdsgiver også kan se fordelen, og her kommer nogle råd til, hvordan du kan gøre det:

Først skal du gøre op med dig selv, hvor meget du ønsker at gå ned i tid og dernæst, hvordan timerne skal fordeles. Vil du gå en time før hver dag, have to korte dage om ugen, eller vil du have en hel fridag?

Derefter skal du overveje, hvordan det stiller dig i forhold til din opgaveportefølje, og den drøftelse bliver ofte ikke konkret nok. Stil gerne et helt konkret scenarie op i forhold til, hvilke opgaver du ikke længere kan nå, eller ikke kan nå på samme tid. Og tænke gerne din afdelings behov ind.

Det kan virke imødekommende over for din leder at sende et signal om en villighed til fleksibilitet, hvis det bliver nødvendigt. Det kan du være, du gerne vil rykke lidt rundt på dine timer, hvis der kommet et vigtigt møde eller et andet akut behov. Men det er vigtigt, at du ikke generelt kommer op omkring de 37 timer, fordi du får dårlig samvittighed over for dine kolleger eller leder, for så bliver du ikke betalt for dit arbejde.

Fleksibilitet kan godt betale sig, men det skal gå begge veje.

Det er en god ide at gøre aftalen midlertidig, så du har mulighed for at komme op på fuld tid igen, hvis du gerne vil. Det har du nemlig ikke automatisk krav på.

Tre vigtige pointer:

  1. Deltid har betydning for ferie, løn/dagpenge under barsel, sygedagpenge og pension. Hvis du af helbredsmæssige årsager ønsker at gå ned i tid, så kontakt vores socialrådgiver og få den rette rådgivning ved at skrive til os her

  2. Hvis du går på deltid efter at have fået dit første barn, kan det være en ide at gøre aftalen midlertidig, så du ikke ender med deltidsløn og deltidsbarselsdagpenge, hvis du får barn nummer to.

  3. Dagpengeret og dagpengesats beregnes på baggrund af indtægt. Derfor kan det være en god ide lige at tjekke med A-kassen, hvordan det ser ud i forhold til det.

Edit page