9. februar 2021

Karriere eller corona?

/files/assets/news/karriere-eller-corona-credits.jpg

Er det på tide at komme videre i karrieren, eller er tiden kun til corona? Intet er som det plejer at være og i disse tider, hvor vi ikke laver så meget andet end at sidde derhjemme, kan tanker om job og den videre karriere fylde meget. Spørgsmålet er, om du skal videre i din karriere, og om det er nu?

En af konsekvenserne af coronakrisen er, at vi har mere tid til at gøre status over vores liv mens vi sidder derhjemme. Mange er ved at kløjes i at arbejde hjemme, og eftersom der heller ikke er mulighed for at blive beriget med store oplevelser (andet end gåture) uden for arbejdstiden, ja så begynder vi at kede os og gøre os tanker om, at der måske skal ske noget nyt.

Her er det væsentligt at blive klar over, om det er jobbet, som det er nu, man gerne vil væk fra, eller om det også gælder jobbet under mere almindelige omstændigheder.

For intet er, som det plejer at være. Vi savner sparring, fællesskabet på arbejdet, og generelt bare at være sammen. Det er hårdt for trivslen, og misforståelser kan nemmere opstå, når vi ikke til dagligt kan mærke hinanden på samme måde som vi plejer.
Men inden du begynder at søge væk, så forsøg at genkalde dig din jobsituation for et år siden. Var du glad og trivedes du der?
Hvis nej, så kan det være, du skal gøre dig nogle tanker om at handle. Enten ved at ændre ved forhold i dit nuværende job eller ved at søge videre.

Fire forskellige måder at komme videre i karrieren
Mange tænker karriere som en opadgående eller fremadgående bevægelse. Men karriere kan betyde forskellige ting for forskellige mennesker og kan både være horisontal og vertikal på tværs af fagområder, brancher, funktioner og lande. Faktisk karriere kommer fra det latinske carrea og betyder vej.
Så man skal måske spørge sig selv, hvad er det, jeg gerne vil opnå eller lave om på den nuværende situation? Hvad er det for en vej, jeg skal gå?

Forskningen inden for karrieredynamikker udpeger fire overordnede veje.
Ekspert-karrieren, som er den mest dominerende opfattelse gennem historien. Her har man et livslangt engagement i en bestemt profession. Det vigtigste her er at mestre færdigheder, viden og arbejdsopgaver. Succes er ensbetydende med hele tiden at dygtiggøre sig inden for professionen, og handler altså ikke nødvendigvis om at bevæge sig op i hierarkiet.
Den lineære karriere har fokus på at bevæge sig op ad på rangstigen og på forfremmelser. Succes er at skabe resultater og have ansvar, magt og autoritet.
Med den udvidende karriere opleves succes som at finde nye områder, hvor ens viden kan bruges. Det handler om at udbygge færdigheder i en sidelæns bevægelse, hvor forandringer i karrieren involverer udviklingen af nye kompetencer eller nye måder at bruge eksisterende kompetencer og erfaringer på.
Den episodiske karriere er den mindst konventionelle af de fire typer. Forandringerne i denne karrierevej er varierede og ubeslægtede og tegner et omstillingsparat mønster. Energien kommer fra forandringen og uafhængighed og variation er lig med succes. Karriere ses som en fri rejse.

At karriere betyder vej vidner også om, at det ikke nødvendigvis skal handle om progression. Karriere kan også være at tage valg om at være steder med gode kolleger og et godt arbejdsmiljø. Det kan også være netop at dygtiggøre sig inden for et bestemt område, fordi man søger efter at lave et karriereskift eller brancheskift, hvor man måske tager en stilling, der er lavere lønnet med mindre ansvar.

Karriere kan også handle om timing
Måske er det ikke det rette tidspunkt at tage en Master eller at tænke i forfremmelse med flere arbejdstimer, mens man har to små børn. Det kan også være, at man i perioder i sit liv trives med knap så mange udfordringer på sit arbejde, fordi man er i gang med vigtigere fritidsaktiviteter.  Man kan jo spørge sig selv: Hvad har værdi for mig? Bakker min karriere op om det?

Jobcrafting
Overvej om det er muligt at skabe udvikling der, hvor du er. Nye arbejdsopgaver, nye samarbejder eller nye måder at gøre tingene på. Læs mere om jobcrafting i vores artikel her

Hvad er karriere for dig?
Når man gerne vil have et nyt job, begynder man at kigge sig lidt rundt uden nødvendigvis at være helt klar over, hvordan man snævrer sit felt ind i forhold til de muligheder, der er. Det kan derfor kvalificere denne indsnævring, hvis man kigger tilbage på sin karriere og undersøger, hvordan man er endt, hvor man er. Hvad var det, man ledte efter på det tidspunkt? Har der været et system eller en rute? Det kan være, at der er nogle pejlemærker at navigere efter. Det betyder ikke, at man nødvendigvis skal gøre det samme, at fortiden skal definere fremtiden, men så er man da kommet til den klarhed.

Edit page