12. februar 2019

Kan du læse en jobannonce? Fem tips til hvordan du regner den ud

/files/assets/news/marten-newhall-226045-unsplash.jpg

<font face="Calibri">Det kan være svært at sortere i informationen i et stillingsopslag, og vide hvad du skal tage med videre til den motiverede ansøgning. Det er stillingsopslaget, der etablerer virksomhedens forventninger til dig som ansøger, forklarer virksomhedens branche og kunder, og beskriver stillingens faglige indhold. Kommunikation og Sprogs karriereafdeling giver dig her de vigtigste ting, du bør fokusere på når du læser et stillingsopslag, og hvordan du kan bruge den viden til at skrive den bedst mulige, motiverede ansøgning.</font>

1. Kerneopgaverne

Den vigtigste information i et jobopslag er selvfølgelig, hvilke opgaver virksomheden forventer, at du kan løse, og hvilken overordnet faglighed de leder efter. Og hovedvægten af en motiveret ansøgning bør altid bestå af en besvarelse af virksomhedens krav. Dit første mål er derfor at identificere kerneopgaverne i opslaget. Hvilke er det allervigtigst du kan løse? Brug særlig plads på at forklare hvorfor du er den rigtige til at løse de opgaver. Det er dog ikke altid, at det skinner klart igennem hvilke opgaver der er de vigtigste: Mange jobopslag vil have lange bruttolister af opgaver, hvor det kan være svært at vide, hvad der er det vigtige. Et par tips til at finde ud af hvad du bør fokusere på, kan være at se på:

Hvad er titlen på stillingen, og hvilke af opgaverne støtter op om den titel? Hvis titlen er ’marketingmanager’, vil kerneopgaven sandsynligvis støtte op om den jobfunktion. Hvilke arbejdsopgaver er det? Hvilke er potentielt mindre vigtige i den forbindelse?

Hvilke opgaver er nævnt flere gange, og hvilke udfordringer er stillingen lagt op til at løse? Hvilke opgaver støtter i særlig høj grad op om den funktion?

Hvis du stadig er i tvivl efter at have nærlæst ansøgningen, så vær aldrig bange for at kontakte virksomheden og spørge ind til hvordan opgaverne prioriteres. Det er faktisk et af de vigtigste spørgsmål at få svar på! 

2. Virksomhedens beskrivelse af sig selv

Der er stor forskel på virksomheder, og på de krav som der stilles i forskellige organisationer og brancher. Om det er et bureau eller konsulenthus, en offentlig virksomhed, stor eller lille privat virksomhed, en interesseorganisation eller en international virksomhed, vil de vælge deres kandidater efter forskellige kriterier. Derfor er det vigtigt at læse beskrivelsen af virksomheden, analysere deres værdier og hvad de lægger vægt på, og sørge for at bruge det til at beskrive din motivation for dem og for arbejdspladsen. Hvad er deres kerneydelse, og hvordan skal du supportere den? Kæmper de for en særlig sag, og hvorfor er du interesseret i den? Hvordan ser du dig selv i deres univers?

Hvis du er ambitiøs, kan du samtidig bruge jobopslaget som udgangspunkt for en længere research af stillingen og virksomheden: På hvilke arbejdsmarkeder er arbejdspladsens ansatte repræsenteret? Hvem er deres kunder? Hvad er den største udfordring for branchen lige nu? Hvad er det særlige ved deres produkt eller service? Det er alt sammen research du kan bruge til at signalere et kendskab til dem og deres branche, giver dig en oplagt mulighed for at skrive dig ind i stillingen og definere match mellem dig og dem. 

3. Hvorfor stillingen er blevet slået op

Der kan være mange grunde til at opslå en stilling. Måske den tidligere ansatte er gået på pension eller har skiftet arbejdsplads, måske der har været omlægninger i organisationen, eller måske er det en nyoprettet stilling. Hvis det er information der er tilgængelig i opslaget, er det også information som kan bruges i din ansøgning. Hvis det er en nyoprettet stilling, hvordan vil du så hurtigt skabe værdi og definere dine opgaver? Hvis du bliver en del af en større omlægning i virksomheden, hvordan ønsker du så at være med til at forme den nye afdeling? Hvis du kommer ind i en etableret stilling, hvilken ny værdi vil du så særligt lægge i stillingen?

4. Hvor du skal sidde i virksomheden, og med hvilke kontaktflader

For at forstå din rolle i virksomheden, og hvordan din hverdag altså kommer til at se ud, er det vigtigt at vide, hvordan virksomheden er struktureret. Skal du sidde i marketing, salg eller kommunikationsafdelingen? Hvilke samarbejder og kontaktflader bliver du del af, internt og eksternt? Hvad bliver din rolle i forhold til de interne samarbejder? Ofte vil jobopslaget have en del information om virksomhedens størrelse og struktur.

I alle tilfælde bør du vinkle den viden fagligt eller personligt i din ansøgning, så du signalerer en forståelse for det ansvar du vil få i din nye stilling og i din samlede funktion i virksomheden. Hvad tiltaler dig ved den plads i virksomheden? Hvad er dine tidligere erfaringer med de forskellige kontaktflader? Har du tidligere siddet i lignende afdelinger eller jobfunktioner?

5. Alt det der ikke bliver nævnt

Til sidst bør du altid være bevidst om hvad der ikke bliver nævnt i opslaget. Mange opslag mangler simpelthen information, som kan være nødvendig for at skrive en god motiveret ansøgning. Det kan være et af de ovenstående punkter, eller det kan være meget, meget andet:

•    Hvor mange tætte kolleger vil du få?

•    Hvem er ansvarlig for ansættelsen?

•    Hvordan forløber ansættelsesprocessen?

•    Hvad er de mest aktuelle arbejdsopgaver i stillingen? Hvad er forventningerne til den første periode?

I de tilfælde vil vi altid anbefale dig at skrive alle dine spørgsmål ned og ringe til virksomheden, så du kan blive afklaret og lave det bedst muligt materiale.

Edit page