22. september 2021

Kan du læse en jobannonce? 5 tips til, hvordan du regner den ud

/files/assets/news/marten-newhall-226045-unsplash-0.jpg

Kommunikation og Sprogs karriereafdeling giver dig her de vigtigste ting, du bør fokusere på, når du læser et stillingsopslag, og hvordan du kan bruge den viden til at skrive den bedste motiverede ansøgning.

Det kan være svært at sortere i informationen i et stillingsopslag. Men det er stillingsopslaget, der etablerer virksomhedens forventninger til dig som ansøger, forklarer virksomhedens branche og kunder og beskriver stillingens faglige indhold. Og der er ofte meget information, som mange ansøgere ikke selv får brugt på den bedste måde.

Her får du derfor de 5 områder, som er en god ide at fokusere på: Kerneopgaverne, virksomhedens beskrivelse af sig selv, hvorfor stillingen er slået op, hvor du skal sidde i virksomheden, og så er der lige alt det, der ikke bliver nævnt.

1. Kerneopgaverne
Den vigtigste information i et jobopslag er selvfølgelig, hvilke opgaver virksomheden forventer, at du kan løse, og hvilken overordnet faglighed de leder efter. Og hovedvægten af en motiveret ansøgning bør altid bestå af en besvarelse af virksomhedens praktiske krav. Dit første mål er derfor at identificere kerneopgaverne i opslaget. Hvilke er det allervigtigst, at du kan løse? Brug særlig plads på at forklare, hvorfor du er den rigtige til at løse de opgaver.

Det er dog ikke altid, at det skinner klart igennem, hvilke opgaver der er de vigtigste: Mange jobopslag vil have lange bruttolister af opgaver, hvor det kan være svært at vide, hvad der er det vigtige. Mange har også nogle vage beskrivelser af ansvarsområder, som kan være svære at sortere i. Start derfor med at læse listen over arbejdsopgaver, og forsøg at sætte dem i system:

  • Lav en liste over alle arbejdsopgaver og ansvarsområder, der nævnes i opslaget, og prøv at kategorisere dem: Er de digitalt orienterede, sproglige, marketingfaglige, designorienterede, intern/ekstern kommunikerende, eventorienterede, eller andet. Hvilken kategori er der flest opgaver indenfor?

  • Hvad er titlen på stillingen, og hvilke af opgaverne støtter op om den titel? Hvis titlen er ’marketingmanager’, vil kerneopgaven sandsynligvis støtte op om den jobfunktion.

  • Hvilke opgaver er nævnt flere gange, og hvilke udfordringer er stillingen lagt op til at løse? Hvilke opgaver støtter i særlig høj grad op om den funktion?

Tilbage skulle du gerne stå med en liste over arbejdsområder, som du så specifikt kan italesætte i dit CV og din motiverede ansøgning.

Hvis du stadig er i tvivl efter at have nærlæst jobopslaget, så vær aldrig bange for at kontakte virksomheden og spørge ind til, hvordan opgaverne prioriteres. Hvilke opgaver der vil fylde i løbet af den første måned, hvordan dine arbejdstimer vil blive prioriteret mellem opgaverne i løbet af en arbejdsuge, og lignende.

2. Virksomhedens beskrivelse af sig selv
Der er stor forskel på virksomheder og på de krav, som stilles i forskellige organisationer og brancher. Om det er et bureau eller et konsulenthus, en offentlig virksomhed, stor eller lille privat virksomhed, en interesseorganisation eller en international virksomhed, vil de vælge deres kandidater efter forskellige kriterier. Derfor er det vigtigt at læse beskrivelsen af virksomheden, analysere deres værdier og hvad de lægger vægt på, og sørge for at bruge det til at beskrive din motivation for dem og for arbejdspladsen. Hvilken branche er virksomheden i, og hvad karakteriserer den Hvad er deres kerneydelse, og hvordan skal du supportere den? Kæmper de for en særlig sag, og hvorfor er du interesseret i den? Hvordan ser du dig selv som del af deres univers? Alt information de nævner, som du kan bruge til at kvalificere din research.

Hvis du er ambitiøs, kan du samtidig bruge jobopslaget som udgangspunkt for en længere research af stillingen og virksomheden. Du kan kigge på deres hjemmeside, sociale medier eller endda kontakte dit netværk for at blive klogere på dem: Hvem er virksomhedens vigtigste kunder? Hvilke aktuelle projekter har de gang i? Hvad er den største udfordring for branchen lige nu? Hvad er det særlige ved deres produkt eller service? Hvad lægger de selv vægt på er det vigtigste? Det er alt sammen research, du kan bruge til at signalere et kendskab til dem og deres branche, giver dig en oplagt mulighed for at skrive dig ind i stillingen og definere match mellem dig og dem.

3. Hvorfor stillingen er blevet slået op
Der kan være mange grunde til at opslå en stilling. Måske den tidligere ansatte er gået på pension eller har skiftet arbejdsplads, måske der har været omlægninger i organisationen, eller måske er det en nyoprettet stilling. Hvis det er information, der er tilgængelig i opslaget, er det også information, som kan bruges i din ansøgning. Hvis det er en nyoprettet stilling, hvordan vil du så hurtigt skabe værdi og definere dine opgaver, hvad vil du særligt lægge vægt på, og hvordan vil dine kompetencer komme dit team til gode? Hvis du bliver en del af en større omlægning i virksomheden eller som del af et projekt, hvordan ønsker du så at være med til at forme den nye afdeling? Hvis du kommer ind i en etableret stilling, hvilken ny værdi vil du så særligt lægge i stillingen, og hvad er din unikke vinkel på arbejdsopgaverne?

4. Hvor du skal sidde i virksomheden og med hvilke kontaktflader
For at forstå din rolle i virksomheden, og hvordan din hverdag kommer til at se ud, er det vigtigt at vide, hvordan virksomheden er struktureret. Skal du sidde i marketing, salg eller kommunikationsafdelingen? Hvilke samarbejder og kontaktflader bliver du en del af, internt og eksternt? Hvad bliver din rolle i forhold til de interne samarbejder? Ofte vil jobopslaget have en del information om virksomhedens størrelse og struktur, som du kan bruge til at skrive dig målrettet ind i virksomheden.

I alle tilfælde bør du vinkle den viden fagligt eller personligt i din ansøgning, så du signalerer en forståelse for det ansvar, du vil få i din nye stilling og i din samlede funktion i virksomheden. Hvad tiltaler dig ved den plads i virksomheden? Hvad er dine tidligere erfaringer med de forskellige kontaktflader? Har du tidligere siddet i lignende afdelinger eller jobfunktioner?

5. Alt det, der ikke bliver nævnt
Til sidst bør du altid være bevidst om, hvad der ikke bliver nævnt i opslaget. Mange opslag mangler simpelthen information, som kan være nødvendig for at skrive en god motiveret ansøgning. Det kan være et af de ovenstående punkter, eller det kan være meget, meget andet:

  • Hvor mange tætte kolleger vil du få?

  • Hvem er ansvarlig for ansættelsen?

  • Hvordan forløber ansættelsesprocessen? Er der andensamtale, personlighedstest, eller andet du ville skulle igennem?

  • Hvad er de mest aktuelle arbejdsopgaver i stillingen? Hvad er forventningerne til den første periode?

I de tilfælde vil vi altid anbefale dig at skrive alle dine spørgsmål ned og ringe til virksomheden, så du kan blive afklaret og lave det bedst mulige materiale.

Edit page