4. december 2019

Jule- og nytårsaften er almindelige arbejdsdage

/files/assets/news/s-b-vonlanthen-credits.jpg

Mange glemmer, at det ikke er en selvfølge, at de har fri 24. og 31. december.

Det er efterhånden ret sjældent, at man går på arbejde juleaftensdag og nytårsaftensdag og derfor glemmer mange ofte, at det ikke er en selvfølge, at de har fri fra arbejde den 24. og 31. december.

Men faktisk er begge disse dage formelt set almindelige arbejdsdage. Derfor er udgangspunktet, at man møder på arbejde, medmindre der er særlige kutymer eller lokale aftaler, som giver ret til at holde fri. Og selvfølgelig kan den enkelte medarbejder holde fri efter aftale med arbejdsgiveren.

På de tre offentlige hovedområder (stat, region, kommune) har akademikere ret til frihed efter de samme regler, som gælder for tjenestemænd. Der findes dog ingen specifikke regler om, at tjenestemænd har ret til betalt frihed den 24. og 31. december, så i sidste ende afhænger retten til frihed af, hvad der lokalt er aftalt eller praksis for. Hvis arbejdspladsen har en personalepolitik, vil den ofte indeholde regler for, i hvilket omfang medarbejderne har fri juleaftensdag og nytårsaftensdag. Særligt i kommuner vil det også have betydning, om akademikerne arbejder sammen med personalegrupper, der har ret til at holde fri den 24. og 31. december.

Arbejdsgiveren kan også vælge helt at lukke arbejdspladsen i juleferien.
Hvis din arbejdsgiver ønsker at holde lukket mellem jul og nytår skal det varsles med 1 måned før de lukkede dage jf. ferielovens regler. Hvis arbejdsgiver gør dette, er du tvunget til at holde ferien og du skal som udgangspunkt bruge feriedage på det. Hvis varslingsfristen ikke overholdes, og din arbejdsgiver opretholder at der er lukket, afholdes fridagene på din arbejdsgivers regning. Faktisk har arbejdsgiver en særlig forpligtigelse til at fastsætte ferien mellem jul og nytår, hvis du har optjent mere end 3 ugers ferie. Så hvis du eksempelvis har optjent 16 dages ferie og alt ferien er afholdt inden juleferielukningen, skal din arbejdsgiver betale dig løn i disse dage, selvom ferien ikke er sparet op.

Du er velkommen til at kontakte KS, hvis du har spørgsmål i forhold til feriedage og ferielukning på din arbejdsplads.

Edit page