30. november 2022

Jobskifte? Sådan får du de referencer, der er bedst for dig

/files/assets/reference.jpg
Foto Unsplash

Brugen af referencer har vundet frem over en årrække og er stadig lige relevant. Men hvad karakteriser en god reference, og hvad gør man, hvis man gerne vil sige op på sit arbejde og stadig have en reference med sig? Det er spørgsmål, vi ofte får stillet i karriererådgivningen, og som vi kommer rundt om i denne artikel.

Du er ked af dit arbejde og vil gerne sige op. Du har følt dig uretfærdigt behandlet, måske af dine kolleger, måske af din chef, og du vil gerne sige et par ting til denne chef, inden du siger op. Men hvad så med referencen? Det er desværre en situation, vi oplever fra tid til anden hos vores medlemmer, og som stiller dem over et svært dilemma.

Hvad er en reference?

Lad os lige spole tilbage og slå fast, hvad en reference er. En reference er, i modsætning til en skreven anbefaling, en person, som din kommende arbejdsgiver ringer op i en ansættelsesrunde for at få bekræftet (eller afkræftet), at du har gjort det, du siger, og at du rent faktisk er god til for eksempel at holde overblik og skabe struktur.

Du aftaler det på forhånd med en person, du har arbejdet sammen med, hvis du gerne vil bruge vedkommende som reference. Det skal være én du har tillid til, én som kan være en oprigtig ambassadør for dig. Og så udleverer du kontaktinformationer på denne person, når du er kommet så langt i en ansættelsesproces, at du er den kandidat, de vil gå videre med. Som regel ringer ansættelsesudvalget først til dine referencer, når de har besluttet, at det skal være dig (men inden de har sagt det til dig), men nogle gange sker det allerede, når der er dig og en anden tilbage i feltet. Det er altid god stil at give sine referencer et heads up, når man er i en ansøgningsproces, så de ved, at de måske bliver ringet op.

Hvem kan man bruge som reference?

Som udgangspunkt er en reference oftest en leder, du har arbejdet under, men det behøver ikke begrænse sig til det. Det kan også være en kollega, en samarbejdspartner eller en fra HR. I nogle ansættelser sidder lederen langt væk og har ikke på samme møde føling med dit arbejde som en kollega. Det kommer også an på, hvilke sider af dig selv, du gerne vil fremhæve. Søger du et job, hvor du skal arbejde med kommercielle partnerskaber, giver det god mening at have en tidligere samarbejdspartner som reference. Det kan også være en kollega i huset, som sidder med noget andet, men som også kan sige noget om dine kompetencer i forhold til at samarbejde på tværs.

Tag konflikten eller behold referencen

Og nu tilbage til den tidligere anførte problematik. Vi anbefaler, at du afslutter dit ansættelsesforhold på en ordentlig måde. Det er sjældent konstruktivt at smække med døren, selvom man kan have overordentlig stor lyst til det.

Har du været ansat i en virksomhed med dårligt arbejdsmiljø med en dårlig tone blandt kollegerne, kan man næsten føle det som sin pligt at sige noget til lederen, når man siger op. Måske for at ruske op i dem, så andre ikke skal komme i samme situation. Det er en prisværdig tanke. Sagen er bare den, at så snart du har sagt op, er du ikke en del af organisationen, og din leder har ikke noget incitament til at handle på dine analyser, uanset hvor berettigede de er. Og så er du lige vidt.

Du er bedre tjent med at få en ordentlig afslutning, så du stadig har mulighed for at bruge din leder som reference (så kan du altid ventilere med en af os i karrriereenheden eller i din omgangskreds). Hvis du alligevel ikke er på så god fod med din chef (hvilket desværre ikke er unormalt), så overvej at bruge en kollega som reference i stedet. Og forklar en kommende arbejdsgiver, at din kollega har indblik i dit arbejde, og det havde din leder ikke.

Din references og din egen forståelse

Det er fint at reflektere over, hvad man har leveret på en arbejdsplads og eventuelle svage punkter, som alle jo har. Tag en snak med din reference om disse, så denne ved, hvor du står i forhold til det, og hvordan du har håndteret det i dit arbejde. Så klæder du også din reference på på forhånd.

Ingen private oplysninger

En arbejdsgiver må som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om rent private forhold, herunder politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold, samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler. Det følger af Forvaltningsloven og Persondataloven.

Hvis du kommer ud for – eller har mistanke om, at en af dine referencer har overtrådt reglerne, så kontakt straks KS.

Edit page