17. marts 2022

Job- og uddannelseshjælp til ukrainske flygtninge

/files/assets/ukraine.jpg

Et nyt partnerskab mellem regeringen, kommuner og regioner samt arbejdsmarkedets parter, blandt andet Akademikerne, som KS er en del af, skal sikre, at de ukrainske flygtninge får en tryg start i Danmark. Det betyder blandt andet, at de ukrainere, der ønsker det, får gode muligheder for at komme i job og uddannelse med det samme.

Det er uvist, hvor mange ukrainere, der kommer til at flygte til Danmark, ligesom der endnu ikke er overblik over, hvilke uddannelsesbaggrunde, kompetencer og erhvervserfaringer, de besidder. Der vil være ufaglærte, faglærte og personer med videregående uddannede.

Det nye partnerskab, som også KS’ hovedorganisation Akademikerne er en del af, skal bidrage til at skabe de bedst mulige betingelser for, at ukrainerne ikke møder en mur af barrierer, men oplever et samlet system, som hjælper dem i gang uanset baggrund, og man vil kunne justere og tilpasse indsatsen i takt med, at vi bliver klogere på udfordringerne og behovene.

”Et nøgleredskab i aftalen er, at de fordrevne ukrainere hurtigt kan få afklaret deres uddannelses- og kompetenceniveau og behov for opkvalificering eller kurser. Det bliver helt afgørende for motivationen og lysten til at komme i gang, og det er uanset, om vi taler akademikere eller andre grupper. Samtidig er det åbenlyst vigtigt, at virksomhederne hurtigt melder sig på banen med jobs på ordentlige løn- og arbejdsvilkår”, siger Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne.

Sideløbende med arbejdet i det nye partnerskab vil Akademikerne selv iværksætte en række tiltag, herunder en landingpage på nettet, med oplysninger henvendt til ukrainske flygtninge med videregående uddannelser. Siden vil blandt andet indeholde links til relevante uddannelsesinstitutioner samt til de akademiske faglige organisationer.

Edit page