27. maj 2020

Jo mere vi forebygger, jo mere forbedrer vi arbejdsmiljøet

/files/assets/news/brooke-cagle-credits.jpg

Ny stor undersøgelse af akademikernes arbejdsmiljø bekræfter, at det er vigtigt med kollektiv forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, herunder stress.

På de arbejdspladser, hvor man prioriteter at forebygge arbejdsmiljøproblemer, er arbejdstilfredsheden større, og der er mindre forekomst af stressrelaterede problemer. Det er et af de klare resultater i Akademikernes nye undersøgelse af akademikernes arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøundersøgelsen er udarbejdet på baggrund af tal fra Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø  (NFA) og undersøgelsen omfatter tal fra alle AC organisationerne.
Læs mere om undersøgelsen her

Desværre er det kun 28 procent der faktisk oplever, at der arbejdes med forebyggelse i virksomheden/organisationen. Mange oplever at der ikke er” tid nok” til arbejdsopgaverne, at man føler at arbejde og fritid flyder sammen, og der kan være en forventning om at man hele tiden er ”på”.
I 2015 havde man en næsten tilsvarende undersøgelse af akademikernes arbejdsmiljø - og den nye undersøgelse viser, at det er de samme problemstillinger der fylder i akademikernes arbejdsliv.

I KS sammenholder vi naturligvis undersøgelsens resultater med de erfaringer vi gør os, når vi hører fra vores arbejdsmiljørepræsentanter, klubber og medlemshenvendelser generelt. Og her har vi de samme erfaringer som også undersøgelsen viser; at det er vigtigt med kollektiv forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, herunder stress.
Vi oplever i KS – og det har vi understreget før – at arbejdsmiljøproblemerne ofte opstår som et individuelt problem, men at det er vigtigt at de løses fra en kollektiv platform.

Derfor er det så vigtigt, at vi fortsat arbejder for at forbedre det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø. Undersøgelsen viser, at der er behov for dialog med arbejdsgiverne, og det er da også KS’ erfaring at det er de steder, hvor der er et seriøst samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på arbejdsmiljøområdet at trivslen er bedst.
Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.

Edit page