27. februar 2019

Hvornår har du sidst talt med en kollega om, hvad I får i løn?

/files/assets/news/ks-job.jpg

Del, hvad du får i løn med dine kolleger. For åbenhed om løn er et af de skridt, der kan føre til mere ligeløn og dermed ligestilling.  KS og 27 andre fagforbund opfordrer medlemmerne til at være åbne om løn gennem en kampagne op til Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts.

Prøv lige at mærke efter. Hvordan ville det være at sige åbent til en kollega, hvad du tjener – eller spørge din kollega om det samme?

Hvis du umiddelbart synes, at det ville være en mærkelig og uvant situation, så ligner du rigtig mange andre. Desværre er der nemlig kun på få arbejdspladser tradition for at være åben om sin løn.

Det vil KS og 27 andre fagforbund gerne være med til at ændre, og derfor går vi nu i fællesskab ud med kampagnen ’Deldinløn’, som skal skabe større lønåbenhed på det danske arbejdsmarked.

Vi gør det, fordi åbenhed er et af de skridt, der kan føre til mere ligeløn og dermed ligestilling. Det er nødvendigt, også selvom vi i Danmark godt kan li’ at bryste vi os af at være et af de mest ligestillede lande i verden. Et kig på fakta viser imidlertid, at der er et stykke vej endnu. Forskellen mellem mænd og kvinders lønindtægt var i 2016 på 14,5 procent.

’Desværre er det på mange arbejdspladser et tabu at snakke om løn. Men man kan ikke arbejde på at løse et problem, som man ikke kender til, og derfor er større åbenhed om lønninger vigtigt’, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.
Vi håber, at mange KS’ere vil støtte op om kampagnen. Det kan KS’erne gøre ved at bruge hashtagget #DelDinLøn på sociale medier og ved at fortælle, hvor meget I tjener, eller debattere erfaringer med ligeløn og lønåbenhed. Formålet er at skabe en anden kultur og at bryde tabuet, så vi bliver bedre til at tale mere åbent om løn på arbejdspladsen og på tværs af fag.

Facebooksiden: www.facebook.com/deldinloen eller Hjemmesiden: www.deldinloen.dk

Der er også produceret tre videoer, som viser, hvordan man kan tale om løn med en kollega.


FAKTA
Der er mange årsager til, at mænd og kvinder ikke får det samme i lønposen, for eksempel forskelle i uddannelse, fravær, arbejdstid, barsel, placering på arbejdsmarkedet, branche, forskelsbehandling med videre. Men vidste du, at

  • Løngabet mellem mænd og kvinder har direkte indflydelse på kvinder og mænds muligheder - ikke blot i dagligdagen, når vi køber ind, men også når vi køber hus, når vi vælger, om vi vil leve alene, gå ind i et parforhold eller forblive i et forhold.

  • Løngabet påvirker beslutninger om, hvem der skal tage orlov med børnene, eller hvilken af vores karrierer der skal have forrang.

  • Løngabet medfører også forskel i vores muligheder, når vi går på pension.

Edit page