30. august 2021

Hvis du ikke har holdt al din ferie bør du læse videre

/files/assets/news/rafael-mendez-credits.jpg

Det nye ferieår er netop gået i gang her 1. september, og dermed begynder en ny optjeningsperiode. Hvis du stadig har ferie til gode, kan der være god grund til, at du nu besøger eller genbesøger nogle af de vigtigste og nye regler om planlægning og afholdelse af ferie – så du ikke uforvarende kommer til at snyde dig selv.

Reglerne om din ferie står i ”den nye ferielov”, der har været gældende siden 1. september 2020.
Den nye ferielov bygger på princippet om samtidig optjening og afholdelse af ferie – dog er perioden, hvor du kan holde ferie længere og ferieåret er flyttet og starter nu den 1. september.
Men selv om den nye ferielov ændrer på mange af de ting, vi kendte fra den gamle ferielov – er der stadig mange regler, der er uændrede.

Se i Faktaboxen herunder, hvis du er i tvivl om, hvad der er nyt, og hvad der stadig gælder.

Hvis du ikke har fået holdt al din ferie

Her er nogle af de ting, som du bør være opmærksom, hvis du ikke pr. den 31/8 2021 har holdt al din ferie:

• 16 måneders ferieafholdelsesperiode.
Selv om ferieåret altså slutter her d. 31/8 2021 – har du stadig 4 måneder til at få afholdt din ferie, som du har optjent i perioden fra d. 1/9 2020 til 31/8 2021.
For ferieafholdelsesperioden er nu på 16 måneder og løber altså frem til d. 31/12 2021.

• Overførsel af ikke afholdt ferie.
Ferie udover 4 uger kan overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, hvis den ikke er afholdt senest d. 31/12 2021. Du skal i givet fald inden d. 31/12 2021 aftale overførslen skriftligt med din chef. Hverken du eller din chef kan gennemtvinge en sådan aftale. I skal være enige.

• Udbetaling
Har du ikke holdt din 5. uges ferie inden d. 31/8 2021 – kan du og din arbejdsgiver aftale at ugen udbetales. Er den 5. ferieuge ikke afholdt inden d. 31/12 2021 og er den ej heller aftalt overført, skal din arbejdsgiver af eget initiativ udbetale feriepenge for den 5. uge.

• Mistet ferie
Ferie op til 4 uger der ikke er afholdt kan ikke overføres eller udbetales og mistes, medmindre der foreligger en gyldig feriehindrin, eksempelvis fordi du har været syg eller på barsel.

• Gammel ferie fra overgangsordningen skal holdes senest d. 31/12 2021.
Hvis du helt særligt har noget af den gamle ferie stående fra før den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020, skal disse holdes i år, de kan nemlig hverken overføres eller udbetales.

NB! Husk at feriefridage/ den 6. ferieuge ikke er omfattet af ferieloven og der for disse dage gælder meget forskellige regler, både for optjening, afholdelse og udbetaling. Du bliver nød til at se i din overenskomst, personalehåndbog eller andre steder hvor feriefridage/ den 6. ferieuge er beskrevet og se hvad der gælder for dig.

Faktabox:
Nyt i ferieloven er blandt andet 
• Samtidig optjening og afholdelse af ferie - "samtidighedsferie"
• Fremover optjener du ferie i perioden 1. september–31. august i det følgende år. Dette kaldes "ferieåret"
• En ny og længere ferieperiode, der nu starter d. 1. september og går frem til d. 31. december året efter (16 mdr.). Dette hedder "ferieafholdelsesperiode"
• Muligheden for at holde ferie på forskud
• Nye regler udbetalingstidspunkt af ferietillæg
• Nye regler for ferie ved ændring i arbejdstiden - differenceafregning
Regler der stadig er gældende
• Ret til 5 ugers ferie pr. ferieår
• Ret til 3 ugers hovedferie i perioden er fra 1. maj til 30. september (sommerferie)
• Hovedferie skal varsles med 3 måneder
• 2 ugers restferie skal varsles med 1 måned
• Løn under ferie og 1 % ferietillæg eller 12,5 % feriegodtgørelse
• Ferie optjenes med 2,08 dag pr. måned
• Regler om erstatningsferie ved sygdom
• Feriedage ud over 4 uger kan udbetales

Edit page