11. december 2019

Hvilken vej skal du vælge?

/files/assets/news/photo-1533073526757-2c8ca1df9f1c-credits.jpg

Hvad er de vigtigste tendenser og hvor skal du sætte ind for at få din opkvalificering lige nu? Kommunikation og Sprogs karriereafdeling giver dig her et overblik over de felter, der især forandrer vores fag og de forventninger, der er til os som kommunikations-, sprog- og marketingfolk på arbejdsmarkedet i dag. Læs den og så får du et klarere billede af, hvilke retninger du vil satse på.

Kommunikatørens rolle har udviklet sig gennem de sidste årtier: Fra at have fokus på at kommunikere til segmenter, skrive pressemeddelelser og lave brede målgruppeanalyser, kan kommunikatøren i dag bruge data til at kommunikere målrettet til enkeltpersoner på tværs af utallige kanaler. Yderligere er kommunikatørens position rykket helt ind på ledelsesgangen, og kommunikatøren er i dag ofte med til at tage de helt store og vigtige beslutninger. Livslang læring og faglig mobilitet er derfor blevet buzzwords på nutidens arbejdsmarked, og det skader ikke at holde sig opdateret. Slet ikke hvis man arbejder inden for kommunikation, sprog og marketing, hvor udviklingen sker løbende og hurtigt.

Det kommer ikke som en overraskelse, at digitaliseringen står for en stor del af de forandringer, der er sket på arbejdsmarkedet, og med den måde vi kommunikerer med hinanden. Men går vi lidt dybere ned i digitaliseringsmonsterets indre, hvad betyder det så helt konkret i forhold til, hvor man med fordel kan opkvalificere sig? Og er der andre områder og tendenser, som det er værd at holde øje med? Det vil KS Karriere komme med et bud på her, med baggrund i Kommunikation og Sprogs analyser og vores løbende dialog med vores medlemmer.

Datahåndtering og analyse
Vi har en masse data om vores brugere, og det skal vi både kunne finde ud af at håndtere og ikke mindst bruge målrettet. Mange virksomheder har tonsvis af data om deres målgrupper gennem Facebook, nyhedsbreve, medlemssystemer eller bonusordninger, men det er de færreste, der bruger det bedst muligt. For mange kommunikatører ville der være oplagt værdi i at blive klogere på, hvordan man kan bruge den viden og de data som virksomheden sidder med: Hvordan tolker man bedst på en statistik, hvordan målretter man sine indsatser bedst muligt, og hvordan designer man den bedste brugerrettede løsning? Om det så er et kursus i user experience eller et dyk ned i Google Analytics, vil det altid skabe god værdi.

Video, lyd og grafik
Det digitale indhold skal komme til live. Forbrugerne har aldrig været mere kræsne end de er i 2019, og et velskrevet Facebookopslag, nyhedsbrev eller artikel er ikke altid længere nok til at fange modtagerens opmærksomhed. Til gengæld har det samtidig heller aldrig været nemmere og billigere at lave en god grafisk præsentation, en kort video eller en podcast eller lydindslag, som kan fange modtagerens opmærksomhed og klart formidle jeres budskab på kort plads. Samtidig er det også kompetencer, som er i toppen på alle virksomheders ønskeliste, når det kommer til deres kommunikationsmedarbejderes kompetencer. Så hvis man lærer at lave en infografik eller en god mobilvideo, er man allerede et godt stykke af vejen.

Robotter og kunstig intelligens
Robot- og informationsteknologi er i hurtig udvikling, og kommunikationsfagligheden har en vigtig rolle at spille her. Den gennemsnitlige kommunikatør sidder ikke og programmerer robotterne, men der er mange andre vinkler, hvor deres inputs er vigtige for at sikre et brugervenligt produkt. Chatbots vinder frem på flere og flere websites og sociale medier som en erstatning for menneskelig kundeservice, og der skal bruges en kommunikatør til at skrive den gode tekst og sikre den klare formidling uden en menneskelig mellemmand. Sproglig klarhed er vigtigt, når der skal laves stemmegenkendelsesteknologi, og her er mennesker med stærke sproglige kompetencer meget vigtige. Men det kræver en forståelse for den bagvedliggende teknologi, og det er her mange kommunikatører kunne få værdi af at opkvalificere sig.

Rådgivning og forretningsforståelse
Fordi kommunikatøren er rykket tættere på ledelsen, er en solid forretningsforståelse blevet en nødvendig kompetence for at kunne rådgive ledere og kolleger i forhold til hensigtsmæssig kommunikation. Kommunikatøren skal kunne forklare, hvorfor en kampagne ser ud som den gør, hvorfor der er valgt de platforme, der er, og hvordan virksomhedens formidling eller markedsføring lægger sig op af kerneydelsen – i en kommunikationsvirkelighed med uendelige muligheder, er det mere vigtigt end nogensinde at kunne fremhæve sin værdi. For alle kommunikatører med behov for at formidle deres resultater og værdiskabelse, vil det være en fordel at opkvalificere sig indenfor rådgivning, facilitering og andre værktøjer til klar formidling.

Tillid og kommunikationsetik
Kommunikationsbranchen har ikke manglet skandaler de sidste årtier. Om det er ulovlig brug af persondata, beskyldninger om ’fake news’ kommunikationsbureauer, der laver misledende kampagner og markedsføring eller bare en generel mistillid til kommunikation og markedsføring som fag, så har vi haft det. Kommunikationsområdet har brug for at genoprette tilliden blandt både deres modtagere og samfundet som helhed, og her er der en oplagt mulighed for at opkvalificere sig. Så kan man som kommunikatør være sikker på, at både virksomheden og man selv fremstår autentisk overfor ens modtagere.

Bæredygtig kommunikation
Klimaet er på dagsordenen, og mange af de store virksomheder kan ikke se sig fri for at forholde sig til en klimastrategi. Men for både små og store virksomheder kan det være svært at vide, hvor man sikrer sig en grøn profil, og hvor det er vigtigst at investere – og kommunikatøren er i en unik position til både at kunne være med til at udforme den grønne strategi, men også til at få den formidlet til modtagerne på den bedst mulige måde. Det kræver dog en forståelse for den grønne dagsorden, og hvordan netop ens virksomhed vil kunne spille ind og gøre en forskel.
Kunne du tænke dig at høre mere om kommunikatørens rolle og om, hvilke kompetencer kommunikationscheferne efterspørger, så se med på vores webinar her

Er du i tvivl om, hvad du kan tilbyde af kompetencer, og hvor du eventuelt skal opkvalificere dig? Lyt til KS’  podcast om, hvordan du kan blive bedre til at finde og beskrive dine kompetencer med karrierekonsulenterne Ask Lehrmann og Bitten Kjærgaard her

Edit page