16. november 2022

Hvad skal KS kunne i fremtiden?

/files/assets/chn-beretning.JPG
Cathrine Holm-Nielsen aflægger sin første beretning. Foto Jørgen Christian Wind Nielsen

Det første år er næsten gået med ny forperson og en ny ledelse i KS’ sekretariat. Nu er det første repræsentantskabsmøde også afholdt. Mange ting var på programmet, og du kan læse om nogle af dem her, blandt andet at det blev diskuteret, hvad en fagforening skal kunne i fremtiden.

”Den første beretning af en ny forperson i 12 år. Det er jo stort – måske især for mig. Det markerer, at det er et år siden, jeg blev valgt af repræsentantskabet som ny forperson for KS, og selv om jeg først startede 1. januar, så er det gået vanvittig hurtigt og jeg synes der er sket en masse og samtidig, så er der stadig en følelse af lige at være gået i gang,”.

Sådan indledte Cathrine Holm-Nielsen sin første beretning. Her kiggede hun først og fremmest tilbage på et år, hvor forbundet fik ny ledelse, også udover hende selv. Jacob Suhr, der indtil da var forhandlingschef, blev i sommer ny direktør. Også de overordnede begivenheder som har fyldt mest, som har skabt mest forandring eller sat retning for KS fremadrettet, kom hun ind på:

”I hovedbestyrelsen har vi sat rammen for nye initiativer og diskussioner i sekretariatet og blandt de frivillige. Der er blevet lagt en indsats for at skrue op for den eksterne profilering – vi har talt om emner for interessevaretagelse i HB, vi har snakket arbejdsgange og vi har initieret nogle fagpolitiske aktiviteter, og jeg har forsøgt at skabe mig en platform at tale ud fra,” sagde Cathrine.

”Årene med corona betød færre muligheder for aktiviteter og lokal tilstedeværelse, hvilket har taget hårdt på de frivillige og dermed også medført et forståeligt faldende engagement. Det giver anledning til at styrke, udvikle og målrette frivillighedsområdet og de frivilligroller, der har været i KS frem til i dag.”

”Fremadrettet har hovedbestyrelsen taget en beslutning om, at der skal skabes større synlighed af forbundet og at hvervefokus primært rettes mod erhvervsaktive medlemmer. Det er et nyt strategisk fokus, som der lige nu arbejdes på i form af et projekt, der skal opprioritere brandingen af KS.”

”Jeg synes det er et stort spørgsmål, hvad en fagforening skal kunne. Det føles lidt som opbrudstid, hvor flere snakker om det, og det bliver mere og mere tydeligt, at historikken omkring fagforeninger og deres rolle ikke automatisk bliver overført til nye generationer. Derfor skal repræsentantskabet senere på dagen arbejde med, hvad det kommer til at kræve af KS at være fagforening i fremtiden. Hvad skal der til?”, spurgte Cathrine.

Inden Cathrine overlod beretningen til repræsentantskabet, fremlagde hun hovedbestyrelsens indstilling til at KS tidligere formand Per Lindegaard Hjorth, udnævnes til æresmedlem for KS i kraft af hans store indsats for forbundet og medlemmerne gennem de 12 år, han var formand. Forslaget blev vedtaget med en lang applaus.

Edit page