3. juni 2020

Hvad gør du, hvis du vil flytte din ferie?

/files/assets/news/la-so-credits.jpg

Er du kommet i klemme, fordi du ikke kan komme afsted på den ferie, du oprindeligt havde planlagt? Her kan du læse om reglerne for ændring af ferie.

Jeg havde planlagt en ferie i udlandet, men kan ikke komme afsted på grund af coronasituationen. Kan jeg så ændre min ferie?

Mange danskere stiller sig selv det spørgsmål, fordi de har planlagt at holde ferie i en bestemt periode i et af de lande, som Udenrigsministeriet endnu ikke har åbnet op for i sine rejsevejledninger. Og hvad gør du så, hvis du ikke kan komme afsted og samtidig har brug for at holde din ferie på et andet tidspunkt end oprindeligt planlagt?

Når din ferie er fastlagt og godkendt, kan ferietidspunktet som udgangspunkt ikke ændres - hverken af dig eller din arbejdsgiver. Så du kan kun ændre din ferieperiode, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. Og din arbejdsgiver er i sin gode ret til at fastholde den aftalte ferie, som du så må holde herhjemme i stedet.
Under helt særlige omstændigheder kan din arbejdsgiver flytte eller ændre din aftalte ferie.
Således kan en arbejdsgiver ændre aftalt ferie, i særligt kritiske, uforudsigelige situationer, hvor væsentlige driftsmæssige hensyn nødvendig gør dette.
Det er for eksempel ikke nok, at der er sygdom blandt dine kollegaer, mens du er på ferie.

Hvis du lider et økonomisk tab i forbindelse med, at du ændrer din planlagte ferie, kan du kræve tabet dækket af din arbejdsgiver.

I staten
Er du ansat i staten, får du desuden en helt særlig kompensation, hvis din arbejdsgiver flytter din ferie. Således får du 1,8 betalt time pr. omlagt feriedag. Ændres ferien efter at den er påbegyndt, er kompensationen på 3,6 timers betalte timer pr. omlagt feriedag.

Miniferieåret
Husk også, at ikke afholdte feriedage i miniferieåret der starter her i maj 2020 og slutter d. 1/9 2020 – automatisk overføres til næste ferieår. Har du været beskæftiget fra d. 1/1 2019 til 1/9 2019 har du optjent 2,08 feriedage pr. måneds beskæftigelse og i alt for hele perioden 16,64 feriedag. Denne ferie er beregnet til afholdelse i ferieperioden fra d. 1/5 2020 til d. 31/8 2020. Men, ferie du ikke når at bruge inden d. 1/9 2020, overføres automatisk, så du kan bruge det efter den dato. Du risikerer altså ikke at miste feriedage, fordi de ikke bliver afholdt, inden den nye ferielov træder i kraft d. 1/9 2020.

Edit page