9. marts 2020

Husk din MUS

/files/assets/news/mus-0-credits.jpg

Du har ret til en årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS) med din leder.<br/> Din MUS er en optimal anledning til at gøre opmærksom på din indsats og få feedback fra ledelsen. 

Til MUS lægger I sammen en udviklingsplan. Samtalen er en optimal anledning til at gøre opmærksom på din indsats og få feedback fra ledelsen. Positive tilbagemeldinger og anerkendelse giver arbejdsglæde, og kan bruges som værdifuldt input senere hen, når der skal til lønforhandles, så dine gode resultater er i frisk erindring hos chefen.

Kig også fremad og få vendt dine ønsker til forandring og udvikling af dine arbejdsopgaver, og få eventuelt bevilget kurser og efteruddannelse.

Hvis du overvejer at vende spørgsmål om trivsel og kollegiale relationer, skal du være opmærksom på at chefen har det endelige ansvar for arbejdsmiljøet i organisationen, og i den situation kan se sig forpligtet til at træffe beslutninger, som måske ikke er i din interesse. Vær derfor omhyggelig med kun at nævne udfordringer, som kan håndteres uden uheldige konsekvenser for dig selv eller kollegerne.

Som i andre sammenhænge er forberedelsen nøglen til succes. Definer dine karrieremål og læg en plan for, hvad du vil have ud af din MUS:

  • Overvej om der er arbejdsopgaver i afdelingen, som du er interesseret i, eller er der arbejdsopgaver, som du helst vil af med

  • Er der dele af din faglighed, som kan sættes bedre i spil på arbejdspladsen

  • Er der kompetencer, du gerne vil udvikle eller erhverve

  • Savner du social eller faglig sparring

Og så er det en god ide at få skrevet referat af samtalen og notere konkrete aftaler ned.

Edit page