9. juli 2019

Hovedbestyrelsesmedlem rykker ind i topledelse: Fagligheden er med helt fremme

/files/assets/news/mette-barnes-credits.jpg

Ifølge Mette Christiansen Barnes selv er det ikke en stor ændring, der er sket. Hun arbejdede også før med virksomhedens kommunikation, men hvor hun før havde en rådgivende og eksekverende funktion, betyder indtrædelsen i topledelsen, at hun nu kan gå i dialog og være på forkant med virksomhedens kommunikationsstrategi.

”Jeg har mulighed for at rykke virksomhedens kommunikation op i næste liga og kan derved tænke strategisk hele vejen rundt fra start. På den måde kan jeg være på forkant med virksomhedens strategi og rejse. Det giver mig bedre mulighed for at tænke strategisk på tværs af virksomheden og derved tænke kommunikation mere holistisk”, forklarer hun.

Men større medbestemmelse kræver også et større ansvar, og Mette Barnes understreger, at det stiller nye krav til hende som kommunikatør.

”Nu sidder jeg selv med ved bordet og deltager som en ligeværdig part i dialogen og får derved også spørgsmål med tilbage. Det stiller andre og større krav til mig selv, fordi det kræver, at jeg byder ind med min faglighed på en anden måde”, siger hun.

Blik for helheden

Hun forklarer blandt andet, at det kræver, at hun selv tager initiativ og beviser, at det, hun kan som kommunikatør, er vigtigt. Her er det blandt andet essentielt at have blik for helheden.

”Som kommunikationschef skal man også selv byde ind, og det kræver, at man trækker på sin faglighed. Man er nødt til at vise, hvad man er værd, og i en privat virksomhed er det afgørende at formå at tænke kommercielt og strategisk hele tiden. Det handler om den værdi, man kan skabe for forretningen, og det kræver, at man har blik for helheden”, siger Mette Barnes.

Det er ikke bare helheden i virksomheden, men også inden for kommunikationen generelt. Derfor fokuserer hun på at inkludere alle aspekter af kommunikationen i sit fokus.

”Det er både intern og ekstern kommunikation: Hvis man skal være relevant i øverste ledelse som kommunikatør, skal man tænke alting med i det store kommunikative hele. Også kontakten til stakeholders, medierne, medarbejderne, og hvordan de forskellige budskaber udkommer i forhold til hinanden”, forklarer hun.

Generelt er Mette Barnes glad for den udvikling, hendes stillingskifte er en del af. Mange virksomheder flytter, ligesom Nordic Entertainment Group, kommunikationen i første linje og er dermed med til at understrege, hvor vigtig kommunikation er.

”Jeg glæder mig over, at mange virksomheder i dag har ’kommunikation’ med på allerøverste ledelsesniveau og derved anerkender vigtigheden af den faglighed og sætter kommunikation højt på agendaen. Jeg synes, det er en vigtig udvikling”, siger hun.

Mette Barnes har som leder af den danske PR- og kommunikationsafdeling ansvaret for Nordic Entertainment Groups danske PR og kommunikation, hvilket blandt andet indebærer TV3 og Viaplay.

Edit page