13. januar 2021

Hjemmearbejdet fungerer godt, men hvad med kollegaskabet?

/files/assets/news/venner-pa-arbejde-0-credits.jpg

Uanset om du har arbejdet hjemme siden marts, eller det er nyt at arbejde hjemme, kræver situationen noget andet af os alle i forhold til samarbejde og pleje af kollegaskab og fællesskab. KS’er Sabine Skytte fortæller, hvordan de får det til at fungere på hendes arbejdsplads, Berner Group.

Når vi engang er ovre corona, vil en del af os forsat skulle arbejde hjemme, i hvert fald noget af tiden. Under corona har vi fået bevist, at hjemmearbejde fungerer godt, i de fleste tilfælde både for medarbejder og arbejdsplads. Derfor vil vi i denne artikel give dig gode pointer, både i forhold til trivsel og kollegaskab, og i forhold til opgaveløsning.
KS-medlemmet Sabine Skytte, der til daglig arbejder med marketing hos Berner Danmark, fortæller, at det ikke har været fremmed for dem at skulle holde møder digitalt, da de er en international virksomhed, der har brugt digitale værktøjer før corona kom. Men samtidig lægger hun også vægt på, at de i Berner Danmark har holdt flere sociale arrangementer for de godt 80 mennesker, der er på arbejdspladsen.

”Og det er altså mærkeligt pludselig ikke at have daglig omgang med kollegaer, for i Berner Group har både ledelse og medarbejdere altid prioriteret at pleje kollegaskabet gennem sociale arrangementer, såvel som i hverdagen” fortæller Sabine Skytte.


Hyppigere møder end normalt

Sabine fortæller, at de normalt holder afdelingsmøder i marketing cirka hver tredje måned. Det har de nu lavet om til at holde møde oftere i Sabines afdelingen. Der er ingen fast agenda på mødet, andet end et åbent forum, hvor alle deler, hvad der fylder hos dem i ugen. For mange kræver det mere selvdisciplin at løse deres opgaver end normalt, og derfor hjælper det med det ugentlige møde, hvor alle deler, og på den måde holder hinanden op på det, der skal gøres.

Andre medlemmer fortæller også om hyppigere møder for at have en bedre føling med hinanden, og hvad hver enkelt laver. Nogle steder holder de et kort møde hver morgen, hvor man har mulighed for at få sparring på arbejdet.

Forskningsprojektet Mental Sundhed under Coronakrisen (MESA) kommer også frem til, at fordi man ikke længere kan stikke hovedet ind til hinanden, så samler folk til bunke og venter med at få svar til der er et5 møde. Derfor kan hyppige møder med tid til videndeling være vigtige.
Det er ligeledes blevet (endnu) vigtigere at forventningsafstemme arbejdsopgaver, da der lettere opstår misforståelser, når man arbejder på distancen.
Sabine Skytte fortæller også, at hos dem er det ikke alle, der til daglig sidder ved en computer. For eksempel har de kørende sælgere, der jævnligt har kørt sammen med kollegaer fra kontoret. Det kan de ikke mere, og derfor er det nu aftalt, at man i stedet ringer hinanden op under kørslen og på den måde bibeholder kollegaskabet.


Det sociale fællesskab

Ledelsen i Berner Danmark har bakket op om og udstukket retningslinjer for at pleje fællesskabet ved at bibeholde sociale arrangementer – selvfølgelig digitalt. En af retningslinjerne har været at have mindre grupper til sociale arrangementer, så alle kan blive hørt. Dette også på tværs af afdelinger, så alle har mulighed for at være med.  Der har for eksempel både været fredagsbar og banko.
Forskningsprojektet MESA lægger vægt på, hvor stor betydning kollegerne har for trivslen på arbejdet. For nogen er det kollegerne, der giver lysten til at gå på arbejde og er den udgørende faktor i forhold til trivsel. Mange har det også sådan, at det er kollegernes anerkendelse i det daglige, der betyder mest. Mere end anerkendelse fra ledelsen.
Sabine fortæller også, at de har haft et fokus på, at den ældre generation måske ikke har været så trygge ved at bruge digitale medier og socialisere på den måde. Det er der blevet taget hånd om.
En vigtig pointe som Sabine fremhæver er, at man ikke kan tvinge et fysisk arrangement ind i et digital setting. De har for eksempel ikke holdt julefrokost, men har i stedet holdt andre småarrangementer gennem december.


GODE RÅD TIL AT PLEJE FÆLLESSKAB OG TRIVSEL

Forskningsprojektet MESA har en række råd i forhold til at holde fast i fællesskabet og kollegaskabet, når man ikke længere ses hver dag.

  1. Corona har påvirket alle i større eller mindre grad, og det er vigtigt at huske, at der ikke er noget der er mere rigtig end andet eller mere lovligt end andet. Det er derfor vigtigt med social støtte i kollegafælleskabet, og at man er opmærksom på hinanden. Det fremmer trivsel og arbejdsmotivation. Prioriter at drøfte trivsel på jeres digitale møder. Hav for eksempel en ugentlig status, hvor I angiver om I er i rødzone (mistrivsel), gul zone (middel trivsel) eller grøn zone ( i god trivsel). Indled jeres møder med at stille hinanden spørgsmålet: Hvordan har du det?

  2. Det er ekstra vigtigt at pleje relationerne i gruppen, når I arbejder på distancen. Det kan være initiativer som virtuel fredagsbar, banko, morgenmad eller serieklub. Tjek ind og ud med dine kolleger hver dag.

  3. Når man sidder alene, kan man opleve at man også er alene med de svære og kedelige opgaver. Det kan gøre det sværere at opretholde motivationen. Derfor er det ekstra vigtigt med et virtuelt skulderklap og anerkendelse af hinandens indsats.

  4. Som nævnt i punkt 1 kan nogle trives mindre godt end andre. Prioriter og øv jer i at tale ærligt med hinanden om, hvordan I har det, så I kan udøve passende omsorg og støtte hinanden. Det kan for eksempel være ved at aflaste hinanden i forhold til arbejdsopgaver.


GODE RÅD TIL OPGAVELØSNING
Forskningsprojektet MESA har en række gode råd i forhold til, hvordan man kan holde fast i videndeling og samarbejde på distancen.

  1. Tag kontakt til hinanden, når der er behov for det i stedet for at samle en lang række spørgsmål og udfordring. Så bliver det mindre tungt og det føles mere som at stikke hovedet ind ad døren hos hinanden. Det sikrer også fremdrift i opgaverne

  2. Skab en kultur, hvor I taler åbent om udfordringerne i jeres arbejdsopgaver. På den måde kan I både hjælpe hinanden og skabe inklusion i kollegafællesskabet og en oplevelse af at være en aktiv del af det.

  3. Tal med hinanden om, hvad I hver især er i gang med. Der er typisk mindre videndeling, og man har ikke den samme føling med hinanden, fordi man ikke lige mødes ved kaffeautomaten.

  4. Husk dig selv på, at selvom du har det godt med at arbejde hjemme, så er du stadig en del af et arbejdsfællesskab, som skal fungere. Så følg med i de orienteringer der er og bidrag til fællesskabet, hvor du kan.

  5. Tænk over tonen i mails. Når man ikke ser hinanden til dagligt, kan en kort-for-hovedet tone i mails skabe usikkerhed, fordi man ikke kan fornemme den anden person. Derfor er det en idé at putte lidt ekstra venlighed ind i dine mails.

Edit page