15. marts 2022

Hjemmearbejde styrker den enkeltes arbejdsmiljø

/files/assets/hjemmearbejde.jpg
Foto Unsplash

Hjemmearbejde i en vis udstrækning giver gode muligheder for en god tilrettelæggelse af arbejdet for både arbejdsgivere og medarbejdere. Det har mange steder fået en fast tilbagevendende karakter og derfor skal der indgås en særlig lokalaftale på de pågældende arbejdspladser.

I denne tid får KS mange henvendelser fra især kommunale og regionale arbejdspladser om indgåelse af lokalaftaler for hjemmearbejde.

Ønsket om at indgå aftalerne med organisationerne har selvfølgelig baggrund i den gode erfaring, man har gjort sig med hjemmearbejde under corona nedlukningen. Efterfølgende har man set, at hjemmearbejde i en vis udstrækning giver gode muligheder for en god tilrettelæggelse af arbejdet for både arbejdsgivere og medarbejdere. Og ikke mindst har mange erfaret, at arbejdsmiljøet for den enkelte kan styrkes. Her tænkes især på den bedre sammenhæng mellem arbejde og familieliv.

Mange kommuner i landet har medarbejdere, der bor langt fra det aktuelle arbejdssted og her har det givet en vis ro og mindre ”stress”, at man sparer transport nogle dage om ugen, og langt bedre kan planlægge for eksempel aflevering og hentning af børn i institutioner. Samtidige kan man løse enkelte større opgaver i mere rolige omgivelser end på storrumskontoret.

Hjemmearbejdet har således mange steder fået en fast tilbagevendende karakter og med baggrund i det, er det påkrævet at der laves en særlig lokalaftale på de pågældende arbejdspladser. Den bagvedliggende aftale er den ”store” rammeaftale om tele- og hjemmearbejde på det offentlige område, men det er en fordel, at der er krav om indgåelse af lokalaftale, da man netop på den måde kan skræddersy en aftale, der passer lige nøjagtig til det behov og de ønsker der kan være i den enkelte organisation.

Den enkelte lokalaftale skal tiltrædes af den enkelte forhandlingsberettigede organisation. Såfremt en medarbejder ønsker at blive omfattet af aftalen skal der derudover indgås en individuel aftale.

Den enkelte medarbejders hjemmearbejde aftales i en dialog mellem leder og medarbejder. Der skal altid indgås en individuel aftale, hvis hjemmearbejdet har en fast tilbagevendende karakter. Hjemmearbejdet er jo omfattet af arbejdsmiljøloven. Medarbejderen skal medvirke til at overholde loven, og det har selvsagt særlig betydning ved hjemmearbejde, dai en leder ikke kan føre kontrol med forholdene i hjemmet. Aftalen skal underskrives af begge parter. Aftalen kan for eksempel tages op i forbindelse med den årlige MUS. Ofte vil man aftale at den årlige MUS kan fungere som en slags arbejdspladsvurdering.

Hverken en pligt eller en ret

Før den enkelte lokalaftale indgås, drøftes ønsker, rammer og vilkår ofte i MED- og SU systemet. Her kan man udveksle erfaringer og undersøge hvilke muligheder og ønsker, der skal tilgodeses.

Det er vigtigt at understrege, at det ofte fremhæves at hjemmearbejde hverken er en pligt eller en ret.

Det vil ofte være opgavens karakter, der er styrende for omfanget af hjemmearbejdsdage, og når det skal vurderes, kigges der naturligvis blandt andet på, hvordan opgaverne løses bedst, men også hvornår og hvordan man sikrer sammenhængskraften og tværfagligheden. Mange drøfter og bestemmer også at visse dage er øremærket mødedage på arbejdspladsen, så alle er samlet på samme tid – for eksempel afdelingsvis eller hvis der er behov eller tradition for større møder i organisationen.

Ofte vil det være konkret aftalt, at hjemmearbejde foregår på medarbejderens bopæl. Det kan være begrundet i, at lederen kan have et ønske om at medarbejderen kan møde (hurtigt) på arbejdspladsen, men ikke mindst er det af hensyn til arbejdsgiverens mulighed for at overholde arbejdsmiljøreglerne. Medarbejderen vil jo ofte få stillet diverse kontorinventar til rådighed.

På hjemmearbejdsdage vil det ofte være en standard formulering i aftalerne, at medarbejderen står til rådighed i sin normale arbejdstid og deltager i planlagte møder via digitale løsninger.

Aftalerne indeholder altid et ”kapitel” om de mere praktiske og lovbaserede forhold, herunder forsikring, databehandling med videre.

Du er meget velkommen til at kontakte KS, hvis I er ved at lave aftaler om hjemmearbejde – eller hvis du sidder med i SU eller MED og har brug for sparring.

Edit page