12. september 2021

Her får du styr på reglerne om hjemmearbejde

/files/assets/news/hjemmearbejde-2-credits.jpg

Fra den 1. august skal ansatte i det offentlige være fysisk tilbage på deres arbejdspladser efter at have arbejdet hjemme under coronapandemien, men også efter denne dato forventes det at hjemmearbejde vil være udbredt.

Regelmæssigt hjemmearbejde, også kaldet distancearbejde, reguleres i den offentlige sektor blandt andet af rammeaftaler, som er indgået mellem de faglige organisationer og de offentlige arbejdsgivere, men på grund af de særlige omstændigheder under pandemien (force majeure), har rammeaftalerne været sat ud af kraft indtil 1. august.

Se rammeaftalerne her:
Stat
Kommuner
Regioner

I forlængelse af rammeaftalerne skal der indgås aftaler lokalt om vilkårene for hjemmearbejdet som supplement til rammeaftalerne, og i regioner og kommuner er man godt i gang med forhandlingerne. I staten har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen igangsat en tværgående undersøgelse af ønsker og rammer for hjemmearbejde fremadrettet, og styrelsen vil derfor afvente undersøgelsens resultater, inden man forhandler lokalt. Organisationerne har accepteret dette frem til 1. oktober.

Regelmæssigt hjemmearbejde defineres som fast hjemmearbejde i en eller flere dage om ugen eller mere end to timer om dagen.

Det er frivilligt om man ønsker at arbejde hjemme, på den anden side har man som medarbejder ikke krav på at kunne arbejde hjemme, derfor skal der indgås en individuel aftale om hjemmearbejde med den enkelte medarbejder.

For at du kan arbejde hjemme fast, skal der altså først være indgået en lokal aftale mellem tillidsrepræsentanterne/de faglige organisationer på din arbejdsplads og derefter en aftale med din nærmeste chef.

Hjemmearbejde må ikke stå i vejen for deltagelse i møder og andre aktiviteter, og man skal være tilgængelig.

Arbejdspladsen stiller det nødvendige udstyr til rådighed og står for vedligeholdelsen.

Den individuelle aftale skal blandt andet indeholde:
• Hjemmearbejdets omfang og planlægning
• Evt. beskrivelse af opgavetyper
• Beskrivelse af nødvendigt udstyr
• Regler for opsigelse af aftalen og evt. tidsbegrænsning

Udover rammeaftalen og de lokale aftaler gælder arbejdsmiljølovgivningen som hovedregel for hjemmearbejdet, som også dækkes af overenskomstens regler om løn og arbejdstid.

Du kan læse Akademikernes vejledning om lokalaftaler her.

KS følger forhandlingerne om lokalaftalerne, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du overvejer at indgå en aftale om hjemmearbejde.

Edit page