12. oktober 2021

Her er mest efterspurgte personlige kompetencer

/files/assets/news/forandring-credits.jpg

73 % af store private virksomheder og 70 % af offentlige mener lige nu, at det er evnen til at håndtere forandringer, der er den mest attraktive personlige kompetence. 51 % af de små private virksomheder følger trop. Det viser konsulenthusets Ballisagers årlige rekrutteringsanalyse. Du kan bruge analysen i dine egne jobovervejelser og jobsøgning. 

Konsulenthuset Ballisager foretager hvert år en rekruttereringsanalyse, hvor de undersøger virksomheders rekrutteringsprocesser, holdninger og præferencer. I år fokuserer de blandt andet på rekruttering via LinkedIn, brancheskift, jobsamtalen og efterspurgte kompetencer, og vi har valgt at lave et nedslag i forhold til sidstnævnte. 

Når virksomheder skal ansætte en ny medarbejder, kigger de på hele pakken: Både de faglige, personlige og sociale kompetencer. Ifølge Ballisagers nye rekrutteringsanalyse, er virksomhedernes fokus til den første samtale 62% på faglige kompetencer og 51% på motivation, og til anden samtale er der 53% fokus på personlige kompetencer og 45% fokus på sociale kompetencer. Inden man kommer så langt som til jobsamtalen, skal man jo lave et ansøgningsmateriale, og her gælder det altså om at få alle kompetencer i spil.

I rekrutteringsanalysen er det uddybet hvilke personlige kompetencer, der vil være attraktive i fremtiden. Er du interessereret i at læse mere om, hvilke faglige kompetencer, der er relevante inden for kommunikation, sprog og marketing, så kan du læse mere her.

’Evnen til at håndtere forandringer’ er topscorer, undtagen hos små private virksomheder. Hele 73 % af store private virksomheder og 70 % af offentlige mener, at det her er den mest attraktive personlige kompetence. 51 % af de små private virksomheder følger trop. 

Danmark skulle efter sigende være et af de lande i verden, der implementerer flest forandringer.
Forandringerne har rod i, at vi lever i en VUCA-verden. Her står bogstaverne for V: Volatile (omskiftelig, flygtig), U: Uncertain (usikker, uforudsigelig), C: complex (kompleks)  og A: Ambigious (tve-/flertydigt). Begrebet blev først brugt i 1987 til at beskrive generelle forhold og situationer og stammer fra  Warren Bennis and Burt Nanus ledelsesteorier. Begrebet har siden 2002 været brugt til strategisk ledelse. I hvert fald stiller den usikre og omskiftelige verden store krav både til ledelse og medarbejdere i forhold til at kunne håndtere den og trives i den. Derfor er det heller ikke overraskende, at topscoreren er evnen til at håndtere forandringer. Kigger på vi på kommunikationsområdet, er vi godt klar over, at medier, algoritmer og trends hurtigt ændre sig, og det er et krav, at man følger med og holder sig opdateret. 

’Løsningsorienteret’ er topscorer hos små private virksomheder med 54 %, og nr to hos de store private virksomheder og det offentlige med henholdsvis 44 % og 42 %. Det går jo sådanset meget godt i tråd med topscoreren, da vi jo må finde løsninger på de forandringer og problematikker, der opstår. Det er heller ikke så overraskende, at man hos de små private virksomheder lægger vægt på at deres medarbejdere skal  være løsningsorienterede, da man måske sidder mere alene med opgaverne, fordi det er en lille virksomhed. Det er krav, at man ikke strander, hvis der er noget man ikke umiddelbart ved, hvad man skal gøre ved. 

’Selvledelse’ er nr. tre på listen over efterspurgte kompetencer hos de små private virksomheder og det offentlige, men hos de store private virksomheder er det ’eksekveringsevne’. Problemet med selvledelse er, at der er mange forskellige definitioner på, hvad det vil sige. Nogle steder betyder det, at medarbejderne har frihed til at bestemme over egen tid, og andre steder betyder det, at der ikke er nogen højere ledelse i hverdagen. Men tanken bag selvledelse er, at den enkelte medarbejder bruger sit eget selv og sine egne personlige ressourcer og værdier til opgaveløsningen, og på den måde får/har den enkelte medarbejder også indflydelse på virksomheden og ledelsesprocesserne. For at selvledelse kan fungere, skal medarbejderne være klædt på til det. Selvledelse handler om at kunne afgrænse, arbejdsopgaver, vide hvornår noget/medarbejderen er en succes, opstille både kortsigtede og langsigtede mål (som er i overensstemmelse med forretningens), prioritere opgaver og evaluere egen indsats. Det er vigtigt, at ledelsen på forhånd har udstukket rammer, så medarbejderen kan lykkes med sin selvledelse. 

’Eksekveringsevne’, som ligger nr tre hos de store private virksomheder, lægger sig meget godt op af den fjerde mest efterspurgte kompetence som er ’Evnen til at omsætte strategi og målsætninger til konkrete handlinger’. Vi har alle kendskab til eller hørt historier om den 100 sider lange strategi, som ligger på hylden og samler støv, fordi den ikke er blevet omsat til konkret handling og målbare succeser. Derfor giver det mening, at man ikke alene skal kunne tænke strategi, eller analysere data, men bruge det aktivt i forhold til at rykke virksomheden.

Har du fået lyst til at arbejde med dine kompetencer? Og får afklaring på både dine personlige og faglige kompetencer, så meld dig til vores arrangement: Få styr på dine kompetencer – med Kongsted+Grønne her

Har du lyst til at indgå i en yderligere diskussion om dimittender og deres kompetencer, så meld dig til vores arrangement Reframing: Synet på nyuddannede og deres kompetencer. Klik her


Edit page