15. marts 2022

Her er der hjælp at hente, hvis der er knas med arbejdsmiljøet

På grund af den lave arbejdsløshed og de gode muligheder på jobmarkedet, oplever vi, at KS-medlemmerne er mindre tilbøjelige til at lukke øjnene for dårligt arbejdsmiljø på deres arbejdspladser. I stiller simpelthen flere spørgsmål. Her kan du læse, hvor I kan hente hjælp, hvis der er udfordringer med arbejdsmiljøet.

/files/assets/arbmiljo.jpg


SPARK i kommunerne

SPARK står for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne og er målrettet arbejdspladser i landets kommuner. SPARK er sat i verden for at lære arbejdspladser at arbejde med arbejdsmiljøet.

MED-udvalg (MED står for medindflydelse og medbestemmelse og MED er den ramme, som kommunerne og de faglige organisationer har aftalt for at styrke samarbejdet om blandt andet personaleforhold og arbejdsmiljøforhold) og TRIO’er ( En TRIO består af et uformelt samarbejde mellem tre funktioner: Leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant) kan gennem SPARK få et forløb med en arbejdsmiljøkonsulent, hvor man selv får redskaber til at håndtere de udfordringer, der måtte være med det psykiske arbejdsmiljø. Forløbet er praksisrettet og tager udgangspunkt i løsningen af kerneopgaven.

Som noget nyt kan man også ansøge om et fællesforløb hos SPARK, hvor flere arbejdspladser i kommunen går sammen om at sætte en ny kurs for arbejdsmiljøet. Ligesom med de individuelle arbejdspladsforløb, er det meningen at MED-udvalg og TRIO’er klædes på til selv at arbejde strategisk og forebyggende med udfordringerne.

SPARK yder støtte inden for seks temaer:

• Forandringer og omstillinger

• Forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere

• Risiko for vold og trusler

• Chikane og mobning

• Alenearbejde

• Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse

Under de seks temaer kan arbejdspladserne arbejde med vidt forskellige og konkrete problemstillinger.

Forløbet er ganske gratis og man søge om det her.

Ekspertrådgivningen i regionerne

Regionale arbejdspladser kan få støtte til konkrete og handlingsrettede tiltag omkring arbejdsmiljøet gennem Ekspertrådgivningen. Formålet med tilbuddet er at tilbyde de regionale arbejdspladser rådgivning og inspiration om, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan styrkes på en måde, som samtidig understøtter løsningen af kerneopgaven og giver den enkelte arbejdsplads viden og konkrete redskaber til det daglige arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

Tilbuddet fokuserer på fire temaer: Organisatoriske forandringer, faglige forandringer, vold og trusler og samarbejde, arbejdspladskultur og mobning.

Alle regionale arbejdspladser, både inden for hospitaler, psykiatrien, social- og døgninstitutionerne, administration og service kan søge om støtte, og forløbene kan skræddersys, så de præcis matcher behov og ønsker på den enkelte arbejdsplads. Og det koster ikke andet end arbejdstimer at starte et forløb. Læs mere om Ekspertrådgivningen her.

Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Uddannelsen har til formål at klæde ledere i det offentlige på til at forebygge og håndtere problematikker med det psykiske arbejdsmiljø. Deltagerne får konkretere redskaber til at forebygge problematikker og fastholde det gode arbejdsmiljø. Uddannelsen henvender sig både til ledere i kommunerne, regionerne og staten. Næste hold starter d. 6. april og der er tilmeldingsfrist d. 18. marts.

Læs mere her

Du kan også bruge KS

Man også altid er velkommen til at kontakte KS for råd og vejledning, hvis der er knas i arbejdsmiljøet. Skriv til info@kommunikationogsprog.dk. Og husk, at du også kan bruge din arbejdsmiljørepræsentant.

Edit page