12. maj 2022

Det er nu, du skal have overblik over feriereglerne

Har du overblik over reglerne for hvornår og hvordan du kan holde ferie? Husk, at du har krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september. Læs mere om feriereglerne her.

/files/assets/sommer-1652344414.jpg

 

Som lønmodtager har du efter Ferieloven ret til 5 ugers ferie om året. Ferien er formelt opdelt i 3 ugers hovedferie og 2 ugers restferie

Hver måned optjener du 2,08 feriedage, som du kan afholde allerede måneden efter. Dermed optjener du 25 feriedage eller 5 ugers ferie i løbet af et år.

Ferien optjenes i perioden 1. august til 31. august året efter, og kan holdes i en længere periode, nemlig fra 1. september det ene år til 31. december året efter, det vil sige, at du har 16 måneder at holde din ferie i.

Hvad er reglerne for hovedferie og restferie?

Du har krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie i hovedferien i perioden 1. maj til 30. september, og ferien kan kun opdeles i kortere perioder, hvis du selv ønsker det.

Restferien kan du afholde i løbet af hele året, og du har ret til at afholde minimum 5 sammenhængende dage. Har du mindre end 5 feriedage tilbage, har du også ret til at afholde dem sammenhængende.

Hvornår kan du holde din ferie?

Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder din ferie, men er I uenige, bestemmer arbejdsgiveren tidspunktet.

Bestemmer din arbejdsgiver tidspunktet for din ferie, skal du varsles om, hvornår arbejdsgiveren vil placere din ferie:

  • Hovedferien skal varsles 3 måneder, før du skal afholde den. Varslet løber fra den dag, din arbejdsgiver giver besked om ferieafholdelsen.

  • Øvrig ferie skal varsles 1 måned, før den skal afholdes.

Hvis du ikke har optjent din ferie, kan din arbejdsgiver godt varsle ferien, hvis en optælling af dage viser, at du vil have optjent ferien, inden den skal afholdes.

Din arbejdsgiver bør tage hensyn til dine ønsker for, hvornår du vil holde din ferie. Det gælder særligt, hvis du har børn i skolealderen og gerne vil holde ferie, når skolerne har sommerferie, efterårsferie og juleferie.

Hvis din arbejdsgiver holder ferielukket, og det er varslet korrekt, kan der være et spørgsmål, om du har krav på løn under hele ferien, hvis du ikke optjent nok til det. Kontakt i givet fald KS for nærmere rådgivning om det.

Syg i forbindelse med ferie

Bliver du syg inden din ferie, har du ret til at udskyde din ferie til senere tidspunkt – blot skal den være holdt inden årets udgang. Bliver du syg under din ferie, kan du få erstatningsferie – men ikke for alle dagene. Under alle omstændigheder skal du melde dig syg med det samme, så din arbejdsgiver ved, at du er syg og ikke kan holde din ferie.

Den ”6. ferieuge” eller ekstra feriefridage

Disse dage er ikke omfattet af Ferieloven – og der kan derfor være forskellige regler for, hvornår de kan/skal holdes. På det offentlige områder fremgår det af overenskomsterne og for de fleste privatansatte KS´ere af ansættelseskontrakten/personalehåndbogen.

Husk du er altid velkommen til at kontakte KS, hvis du har spørgsmål i relation til ferie.

Edit page