12. december 2022

Husk at holde dine feriedage

/files/assets/les-anderson-r3thkgwyaic-unsplash.jpg
Foto Les Anderson

Hvis du har ferie tilbage, der skal holdes inden d. 31. december i år, er det ved at være sidste udkald. Husk, at du kan overføre ferie, der ligger ud over fire uger, men det skal aftales med din chef.

Ferieafholdelsesperioden er på 16 måneder og løber frem til 31.12. 2022. Det betyder, at du skal til at få afholdt den ferie, som du har optjent i perioden fra d. 1.9. 2021 til 31.8. 2022 – hvis du altså har noget tilbage.

Det er dog også sådan at hvis den ferie, der ligger udover 4 uger, kan overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, hvis den ikke er afholdt senest 31.12. 2022. Du skal i givet fald inden 31.12. 2022 aftale overførslen skriftligt med din chef. Hverken du eller din chef kan gennemtvinge en sådan aftale. I skal være enige.

Har du ikke har holdt din 5. uges ferie inden 31.12. 2022, kan du og din arbejdsgiver også aftale at dagene udbetales. Er den 5. ferieuge ikke afholdt inden 31.12. 2022, og er den heller ikke aftalt overført, skal din arbejdsgiver af eget initiativ udbetale feriepenge for den 5. uge.

Ferie op til 4 uger, der ikke er afholdt, kan ikke overføres eller udbetales, men mistes, med mindre der foreligger en gyldig feriehindring – eksempelvis fordi du har været syg eller på barsel.

Den 6. ferieuge

Den 6. ferieuge er ikke omfattet af Ferieloven og følger i stedet aftalerne i de offentlige overenskomster.

Optjeningsperioden

Du optjener timer til den 6. ferieuge fra 1. januar til 31. december. Men du kan først begynde at bruge af den 6. ferieuge fra 1. maj efter optjeningsperioden.

Som ansat i region eller kommune beregnes dine feriefridage i timer i stedet for dage. Det betyder, at du optjener 18,50 ferietimer om måneden, og det svarer til 6 ugers ferie om året.

Som ansat i staten optjener du 0,42 særlig feriedag for hver måneds ansættelse. Det svarer til 5 feriefridage om året.

Afholdelsesperioden

Du skal holde den 6. ferieuge i perioden 01.05-30.04, som følger efter kalenderåret, hvor du har optjent ferien. Dvs. at reglerne for den 6. ferieuge ikke bliver ændret pga. den nye ferielov 1. september 2020.

Edit page