24. november 2021

Har du fri juleaften og nytårsaften? Og hvad med juleferien?

Der er ikke automatisk ret til at holde fri med løn den 24. og 31. december - juleaften og nytårsaften, da disse dage ikke er helligdage, men formelt set er helt almindelige arbejdsdage.

Udgangspunktet er derfor, at man møder på arbejde, medmindre der er særlige kutymer eller aftaler, som giver adgang til at holde fri med løn. Det kan stå i din kontrakt eller i en personalehåndbog.

Det samme gælder dagene imellem jul og nytår – juleferien.

Fri uden løn er selvfølgelig altid en mulighed, så længe dette aftales med arbejdsgiver.

Hvis arbejdsgiveren har valgt at lukke arbejdspladsen disse dage, kan man blive pålagt at bruge feriedage til at holde fri.

Hvis du har opsparet mere end 15 dages ferie, er det din arbejdsgivers ansvar at sikre, at der er tilstrækkeligt antal feriedage til julelukningen (ud over de 15 dage).

Har du ikke optjent 15 dages ferie, så har arbejdsgiver ikke pligt til at sikre sig tilstrækkelige feriedage, og du kan således blive nødt til at holde ferie uden løn, medmindre der kan aftales andet.

Pålagt ferie skal varsles med minimum en måneds varsel. Det ses ofte, at der er varslet på forhånd via lokale personalepolitikker og medarbejderhåndbøger.

Kontakt KS, hvis du er i tvivl om dine ferierettigheder.

Edit page