20. februar 2019

Har du ferie tilbage?

/files/assets/news/sai-kiran-anagani-209542-unsplash.jpg

Ferieåret 2018/2019 er ved at gå på hæld, hvilket helt præcist sker den 30. april 2019. Du skal derfor inden da tage stilling til, hvad du vil gøre med den resterende ferie du måtte have tilbage.

Du har tre muligheder:

1.  Enten afholder du din tilgodehavendeferie inden ferieåret slutter.

2.  Såfremt det ikke er muligt at afholde al ferie inden 30. april 2019, kan du indgå en aftale med din arbejdsgiver om at overføre op til én uges ferie til det næste ferieår.

3.  Op til én uges ferie kan alternativt udbetales ved ferieårets afslutning.

(Nr. 1 kan kombineres med nr. 2 eller 3.)

AFHOLDELSE AF FERIE

Til dig som har ferie med løn:  

På den nederste del af din lønseddel vil det som oftest fremgå om du har flere feriedage med løn tilbage i dette ferieår. Alternativt så tag fat i din arbejdsgiver, HR eller bogholderiet for at få oplyst, antallet af dage du måtte have tilbage.

Til dig som har feriepenge til gode hos Feriekonto eller en anden feriekortordning:

Du modtager i februar to feriebreve fra Feriepengeinfo:

Fra den 19. februar 2019 udsendes brev til de lønmodtagere, der stadig har ferie tilbage for ferieåret 2018/2019.

Ikke nok med det så sender Feriepengeinfo fra den 25. februar 2019 og to uger frem feriebrevet for ferieåret 2019/2020. Du modtager derfor brev om de feriepenge, du har til næste ferieår, hvor du kan se dem, og hvordan du anmoder om udbetaling.

Til dig som har feriedagpenge til gode hos din A-kasse:

Har du været ledig i hele eller dele af 2018 vil du have optjent ferie med feriedagpenge. Har du nogle af disse dage til gode, så er det hos A-kassen, du skal hente dine feriedagpenge. Er du i tvivl om du har noget tilbage, så kontakt din a-kasse, der kan oplyse dig om det.

OVERFØRSEL AF FERIE

Passer det dårligt for dig og virksomheden at holde restferien inden 1. maj, skal du altså have en aftale om at få ferien overført. Ferieloven giver mulighed for at overføre op til en uges ferie per år (den femte ferieuge). Men det er en betingelse, at der indgås en skriftlig aftale, der nærmere fastsætter betingelserne for overførslen af den femte ferieuge. Hvis din arbejdsgiver ikke ønsker at indgå en sådan aftale, kan du ikke gøre noget ved det.

Det anbefales, at du og din arbejdsgiver udarbejder en skriftlig aftale omkring overførslen af ferien, herunder hvor mange dage der er tale om.

UDBETALING AF FERIE

Kan du ikke få overført din restferie, og kan du ikke nå at holde ferien inden 1. maj, har du ret til at få maksimalt én uge udbetalt. Men du og din arbejdsgiver skal være enige om, at du ikke kan nå det. Din egen vurdering er ikke tilstrækkelig. I skal være enige om, at du ikke kan nå det, og at du derfor får penge i stedet.

Ovenstående gælder alene for den ”almindelige” ferie og altså ikke nødvendigvis for feriefridage eller 6. ferieuge (kært barn har mange navne). Har du feriefridage til gode, så undersøg i personalehåndbogen eller i din kontrakt, hvordan disse håndteres.

Og hvad så med den nye ferielov?

Den træder først i kraft 1. september 2020, så der er heldigvis dejlig meget tid til at lære den nye lov af kende. For at du kan komme bedst muligt i gang, kan du her se en kort video som forklarer dig om den nye ferielov.

https://www.regeringen.dk/nyheder/aftale-om-ny-ferielov/ny-ferielov-film/

Edit page