14. november 2021

Hård kritik af S-regeringen

/files/assets/news/per-1-credits.jpg

- KS er ikke en partipolitisk fagforening, men jeg er nødt til at kritisere S-regeringen.

Kommunikation og Sprogs afgående formand, Per Lindegaard Hjorth, var klar i mælet, da han i skarpe vendinger kritiserede S-regeringen, da der blev afholdt Repræsentantskabsmøde i forbundet lørdag den 13. november i København.

Per Lindegaard Hjorth kritiserede i sin beretning regeringen for at styre uden om akademikerne ved den nyligt indgåede trepartsaftale.

- Jeg synes, at det er under al kritik, sagde Per Lindegaard Hjorth, inden han spurgte et samlet Repræsentantskab:

- Er I ikke også en del af arbejdsmarkedet?

Repræsentantskabet råbte straks i kor:

- JO!

Herefter fortsatte Per Lindegaard Hjorth sin kritik og langede ud efter regeringen for at have været hovedårsagen til, at de seneste overenskomstforhandlinger var sket under “elendige” forhold. Endelig fik regeringen hård kritik for dens forslag om forringelser af dimittendsatsen.

- Det ser ikke godt ud - det er under lavmålet. Jeg vil faktisk sige, at vi har en regering, som ikke værdsætter, at unge tager en lang uddannelse. Nu har man i mange år opfordret de unge til at gøre netop det, men når de så gør det i stor stil, så straffer man dem for at gøre det, sagde Per Lindegaard Hjorth.

Resten af Per Lindegaard Hjorths formandsberetning blev fremlagt med et lavere blodtryk, men forringelserne af dimittendsatsen blev også drøftet under debatten, der fulgte efter beretningen.

Her blev Per Lindegaard Hjorth spurgt, hvad KS vil gøre for at forbedre situationen for de unge, der bliver ramt. Hertil forklarede han, at KS søger indflydelse via hovedorganisationen Akademikerne, der taler med en større stemme på vegne af 28 forbund og cirka 430.000 medlemmer.

Udfordringer forude

Per Lindegaard Hjorths sidste formandsberetning var også fyldt med roser - ikke mindst til alle de frivillige i hele landet.

Det er medlemmernes ve og vel, vi skal tænke på hele tiden, var budskabet fra den afgående KS-formand. Og på trods af at der ligger en række udfordringer og venter, så er der masser af positivt at sige om KS anno 2021.

- Vi udøver nærhed, faglighed, vi er dynamiske, vi er en professionel organisation. Vi har de mest tilfredse medlemmer, vi tilbyder verdensklasse-rådgivning - og vi har nye netværk og mentorordninger, sagde Per Lindegaard Hjorth.

Han slog fast, at “vi aldrig har haft så mange frivillige som nu.”

- Tak til jer alle sammen, sagde Per Lindegaard Hjorth.

Men der venter selvfølgelig også Hovedbestyrelsen og Per Lindegaard Hjorths efterfølger et stort arbejde.

- Der er en anden kultur blandt de unge i dag, hvor mange ikke har et naturligt tilhørsforhold til en fagforening. Men havde der ikke været en fagbevægelse, så havde vi ikke haft de vilkår, vi har i dag. Det er vigtigt at sige til de unge, sagde Per Lindegaard Hjorth, der også takkede sekretariatet for et stort og vedholdende arbejde.

Han tilføjede:

- Mange unge har ikke et erkendt behov, så vi er nødt til at gøre dem opmærksomme på, at de har et behov.

Per Lindegaard Hjorth opfordrede Hovedbestyrelsen til at tage denne udfordring op.

Edit page