13. december 2021

Fri med løn 24. og 31. december?

Selvom det for mange betragtes som en selvfølgelighed, at de har fri med løn den 24. og 31. december, er det langt fra altid tilfældet.

Begge dage er formelt set almindelige arbejdsdage, hvorfor udgangspunktet er, at du skal møde på arbejde – medmindre der er en kutyme, en overenskomstbestemmelse, en personalepolitik, en lokalaftale eller lignende, der giver dig ret til at holde fri med løn.

I akademikeroverenskomsterne i staten, kommunerne og regionerne findes der desværre ingen regler om, at du har ret til betalt frihed 24. og 31. december.

Så hvis du skal have ret til fri med løn disse dage, skal det være lokalt besluttet eller praktiseret.

Den lokale personalepolitik og/eller personalehåndbog vil typisk give dig svar på dette. Hvis du er i tvivl om, hvad I plejer at gøre på din arbejdsplads, kan du eventuelt spørge dine kollegaer eller din tillidsrepræsentant. 
Hvis ikke der foreligger en lokalaftale, en politik eller der er kutyme for betalt frihed disse dage, kan du naturligvis altid aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie på disse dage.

Edit page