14. maj 2019

Fremtiden er uvis for tolke- og translatøruddannelsen i Aarhus

Aarhus Universitets ledelse har endnu ikke truffet beslutning om, hvad der skal ske med tolke- og translatøruddannelsen.

Aarhus Universitet er landets eneste universitet, der udbyder en translatør- og tolkeuddannelse, men uddannelsens fremtid er uvis, blandt andet som konsekvens af den igangværende sammen- og omlægning af Institut for Erhvervskommunikation. På Arts har ledelsen endnu ikke truffet beslutning om, hvad der skal ske med uddannelsen.
De studerende er frustrerede og føler sig fanget i et vakuum, og blandt danske tolke i EU vækker uvisheden bekymring, for her oplever man allerede en skrigende mangel på tolke.

Læs artikel i Omnibus, som udgives af Aarhus Universitet til universitetets studerende og medarbejdere. Omnibus har redaktionel frihed og redigeres uafhængigt af særinteresser hos nogen gruppe ved Aarhus Universitet.

Edit page