22. august 2018

Fra klapjagt til en reel indsats for de ledige

"Det er på tide, at beskæftigelsesindsatsen bliver en reel indsats i stedet for en klapjagt på de ledige. Jeg håber derfor, at det indgåede forlig skaber de lovede gennemgribende forenklinger, så der frigøres ressourcer til at hjælpe ledige i job. For det er vel det, en beskæftigelsesindsats skal opnå?’, pointerer KS-formand Per Lindegaard Hjorth Christiansborg-aftalen om beskæftigelsesindsatsen."

Der er længe blevet efterlyst et afgørende opgør med regeltyranniet for de ledige. Og et bredt flertal af partierne på Christiansborg har nu indgået en aftale, der sigter mod at forenkle det, der kaldes den aktive beskæftigelsesindsats.

Aftalen betyder, at kommuner og a-kasser får langt større frihed til at planlægge indsatsen til ledige. Fremover bliver der nogle simple minimumsregler på tværs af målgrupper, så indsatsen kan tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte.

Ledige vil også blive mødt med fair krav, forståelige regler og slipper for et rigidt krav om jobsøgning. Hvis man for eksempel har et job på hånden, er gravid eller på vej mod efterløn, skal man ikke længere søge job de sidste seks uger, før man begynder i et nyt job. Derudover fjernes en række centrale krav til indholdet i samtalerne mellem jobcentret og ledige.

Som reglerne er i dag, skal ledige have et aktivt og opdateret CV på jobnet.dk og tjekke deres jobopslag mindst hver syvende dag. Det krav afskaffes med aftalen. Til gengæld skal der måles på resultaterne, og hvordan den enkelte kommunes beskæftigelsesindsats fungerer.

"Det er blandt andet meget fornuftigt at fjerne kravet om jobsøgning for dem, der har et job på hånden eller er gravide," siger Per Lindegaard Hjorth, der er næstformand i A-kassen AJKS og derfor også bemærker at aftalen også betyder, at a-kasserne i et forsøg over de næste fire år skal stå for 25 procent af forløbene i opsigelsesperioden og den tidlige beskæftigelsesindsats, der løber over de første tre måneder.

Elementerne i aftalen træder i kraft den 1. juli 2019 og forsøget skal evalueres om fire år.

Edit page